Trend economy

Región: Globálne
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: globálne

Stránka: trendeconomy.com

Popis: Aplikácia prehľadne zobrazuje údaje o ekonomike a obchode za rôzne krajiny. Stránka obsahuje zoznam datasetov napr. Zahraničný obchod Brazílie alebo Ročný medzinárodný obchod – štatistika podľa krajiny. Po kliknutí na názov datasetu sa zobrazia detailné údaje vrátane možnosti vizualizácie datasetu ako grafu (stĺpcový, koláčový, čiarový) alebo na mapu. Takisto sú zobrazené aj metadáta a tabuľka s údajmi datasetu. Vizualizáciu aj dataset je možné stiahnuť (dataset len vo formáte MS Excel). Na portál je možné sa registrovať a uložiť si dotazy, teda vlastne nastavenie zobrazenia jednotlivých datasetov. Funkcie ukladania dotazov a sťahovania sú však spoplatnené. Portál tak zadarmo poskytuje len možnosť prehliadania údajov. Nevýhodou je nemožnosť vyhľadávať v údajoch. 

Funkcionalita: Webová aplikácia  

Využité open datapôvod údajov je neznámy 

Prínos pre používateľov: Prínos pre exportné/importné firmy, analytikov, médiá  

Majiteľ dát v SR: ŠÚ SR, MH SR  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku:  Aplikácia je realizovateľná aj na Slovensku, avšak ideálne v kvalitnejšom spracovaní. 

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx