Urban Data Platform

Téma: Urbanizmus
Región: Európska únia
Zdroj dát:

Stránka: https://urban.jrc.ec.europa.eu/

Popis:  Aplikácia vizualizuje súčasný stav a trendy v mestách a regiónoch. Ide o projekt EÚ na podporu stratégií v oblasti územného a regionálneho rozvoja. Zameriava sa na tzv. SDG (strategické ciele rozvoja) určené v rámci Agendy 2030. Aplikácia obsahuje 3 hlavné časti. 

Moje miesto – používateľ si môže vybrať svoj región/krajinu/mesto, kde sa mu následne zobrazia hodnoty indikátorov (napr. demografia, migrácia, ekonomika, trh práce, vzdelávanie, doprava, zdravotníctvo, atď.) Dáta su zobrazné v grafoch za posledných niekoľko rokov (v závislosi od dostupnosti dát). 

Trendy – táto časť zobrazuje trendy pomocou vizualizácie na mape, kedy sa regióny vyfarbia podľa hodnoty zvoleného indikátora. Je možné si vybrať rôznu úroveň zobrazenia (regióny, mestá, krajiny). V spodnej časti si používateľ vyberie rok, ktorý chce vykresliť na mape. V tejto časti je možné dáta aj stiahnuť ako CSV alebo JSON súbor. 

Analýzy – obsahuje odkazy na analýzy vypracované Joint Research Centre (JRC) Európskej únie. 

FunkcionalitaWebová aplikácia, datasety 

Využité open dataDáta pochádzajú najmä zo štatistických úradov členských krajín EÚ. 

Prínos pre používateľovZvýšenie transparentnosti, rýchly prehľad o vývoji v rôznych krajinách a regiónoch čo pomáha napríklad pri tvorbe stratégíí, analýz, atď., vizualizácia dát, vyhľadávanie, možnosť stiahnutia dát. 

Majiteľ dát v SR:  ŠÚ SR 

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Stránka je medzinárodná, čerpá informácie aj zo Slovenska a nie je ju nutné replikovať.  

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx