Hlídač státu

Popis: Cieľom portálu je transparentná verejná správa. Obsahuje databázu rôznych otvorených údajov – napr. zmluvy, verejné obstarávania, dotácie, insolvencie, sponzori a mnohé ďalšie. Mnoho dát je získaných z vlastných, resp. nezávislých zdrojov, napríklad štatistika prístupnosti štátnych webových stránok, vyjadrenia politikov na sociálnych sieťach, prepisy výrokov poslancov Poslaneckej Sněmovny atď. V dátach je možné vyhľadávať a to aj pomocou zložitejších výrazov. Registrácia ponúka funkcie navyše. Stránka takisto ponúka analýzy a reporty, čo sú vlastne vizualizované údaje napr. porovnanie úradov, firmy založené tesne pred uzavretím zmluvy so štátnom a iné. Nakoniec, ponúka Hlídač státu aj texty, čo sú vlastne aktuálne témy, ktorým  sa autori venujú a kde ponúkajú analýzy problémov alebo poukázanie na problémy štátu a verejnej správy. 

Technické riešenie: Webová aplikácia, API, datasety 

Využité open data: zmluvy, dotácie, verejné obstarávania, sponzori, elektronická knižnica legislatívneho procesu a ďalšie 

Prínos pre používateľov: prínos k zvýšeniu transparentnosti štátu, prínos pre médiá, odbornú verejnosť, širokú verejnosť – uľahčené vyhľadávanie v údajoch, konsolidácia a čistenie údajov 

Majiteľ dát v SR: ÚV SR, MV SR, ÚVO, kancelária NR SR, ústredné orgány štátnej správy 

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Je možné a žiadúce replikovať aj na Slovensku. Vyžaduje to však pomerne veľké množstvo práce a veľký tím realizátorov. Keďže nastavenie procesov štátnej a verejnej správy je v každej krajine špecifické, bude nutné zmapovať zdroje údajov, procesy a špecifiká. Niektoré časti know-how ako je samotné webové rozhranie, nástroje na spracovanie a čistenie údajov je prenositeľné.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx