Open Street Map

Téma: Mapy
Región: Globálne
Zdroj dát: globálne

Popis: OpenStreetMap (OSM) je kolaboratívny projekt, ktorý slúži na vytvorenie slobodnej editovateľnej mapy sveta. Jeho primárny výstup sú geodáta, ktoré da dajú použiť na tvorbu digitálnych máp, navigácií, ale aj na akékoľvek iné účely, napr. na analýzu a vedecký výskum. Ide o crowdsourcovaný projekt, ktorý zastrešuje OpenStreetMap Foundation (podobne ako Wikipédiu zastrešuje Wikimedia Foundation).

Funkcionalita: Dáta zbierajú dobrovoľníci pomocou zariadení s GPS a následne ich nahrávajú do OpenStreetMap. Množstvo dát je aj z oficiálnych vládnych zdrojov, napr. katastrálne mapy, zastávky vlakov a autobusov, ako aj mnohé iné. Zapojiť sa môžu aj neodborníci, napr. prostredníctvom aplikácie StreetComplete je možné doplniť chýbajúce čísla budov, ich počet poschodí, typ povrchu vozovky či aktuálne otváracie hodiny obchodu.

Využité open data: Vytvára vlastné dáta, ale zároveň využíva mapové podklady a iné dáta aj od tretích strán.  

Prínos pre používateľov: Slobodná mapa má obrovskú hodnotu, pretože nad ňou sa dajú stavať ďalšie aplikácie. Jej hodnota sa odhaduje v miliardách dolárov a ktokoľvek ju môže bezplatne využiť pre svoj projekt, či na rozvoj svojho biznisu 

Majiteľ dát vSR :Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, samosprávy, ústredné orgány štátnej správy 

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Projekt OSM  nie je potrebné replikovať, dá sa však doň zapojiť. Slovenskú komunitu koordinuje už od roku 2009 občianske združenie FreeMap 

Prinos pre cielovu skupinu: Slobodná mapa má obrovskú hodnotu, pretože nad ňou sa dajú stavať ďalšie aplikácie. Jej hodnota sa počíta v miliardách dolárov a ktokoľvek ju môže bezplatne využiť pre svoj projekt či na rozvoj svojho biznisu: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Value_of_OSM

Majiteľ dát v SR:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, samosprávy, ústredné orgány štátnej správy,…

Replikovateľnosť riešenia: Projekt OSM nie je potrebné replikovať, dá sa však doň zapojiť. Slovenskú komunitu koordinuje už od roku 2009 občianske združenie FreeMap: https://oz.freemap.sk/

<- Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx