Where your money goes

Popis: Írska aplikácia Where your Money Goes slúži ako nástroj na vizualizáciu výdavkoch štátneho rozpočtu od roku 2011 až po súčasnosť. Údaje sú prezentované v rôznych interaktívnych grafoch, na ktorých prvky je možné kliknúť, aby sa zobrazila vyššia úroveň podrobností. Prehľadne tak viete zistiť, koľko prostriedkov Írsko vynaložilo na sociálne zabezpečenie, školstvo, zdravotnú starostlivosť, spravodlivosť, poľnohospodárstvo, infraštruktúru alebo na príspevky do EÚ.  

Funkcionalita: Aplikácia ponúka osem hlavných kategórií štátnych výdavkov, ktoré zobrazuje hneď na úvodnej stránke v prehľadnom interaktívnom grafe. Okrem toho umožňuje rozbalenie každej kategórie zvlášť na zistenie konkrétnejších položiek výdavkov. Funkcia pridané grafy zobrazuje ďalšie rôzne grafické zobrazenia vyjadrujúce napríklad trendy rastu alebo poklesu výdavkov v jednotlivých kategóriách za posledných desať rokov. Všetky údaje je možné stiahnuť vo viacerých formátoch.  

Využité open data: Údaje o vládnych výdavkoch pochádzajú z datasetov z PER Databank, ktorá poskytuje prístup ku komplexnému súboru údajov o verejných výdavkoch v Írsku, v open data formáte. Čísla vyjadrené v databanke podrobne uvádzajú všetky výdavky vládnych ministerstiev a agentúr spolu s výdavkami z Fondu sociálneho poistenia a Národného vzdelávacieho fondu.  

Prínos pre používateľov: Stránka umožňuje verejnú kontrolu využívania štátneho rozpočtu, podporuje transparentnosť a participáciu obyvateľov, čo predstavuje jej hlavnú pridanú hodnotu.  

Majiteľ dát v SR: Ministerstvo financií SR  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Vysoká. Projekty na tému „Where my money goes“ existujú vo viacerých štátoch. Údaje o hospodárení Slovenska sú dostupné na Ministerstve financií SR, ktoré spracuje aj aplikáciu rozpocet.sk . Tú možno považovať za obdobný projekt ako Where my money goes, pričom ponúka ešte detailnejšie pohľady a API rozhranie.  

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx