<– Zoznam projektov

Využitie dát pri plánovaní cyklistickej dopravy

Autor: Erik Štefanek
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dáta: Kampaň do práce na bicykli
Vizualizácia: Tableau

Projekt je zameraný na využitie dát pri plánovaní cyklistickej dopravy. Projekt je zameraný na mesto Sereď, ktoré nedisponuje otvorenými dátami.

Zdrojom dát je kampaň Do práce na bicykli. Dáta neobsahujú kompletné trasy, ale len východiskovú a cieľovú lokalitu, dátum a čas jazdy, počet prejdených kilometrov, druh dopravy. Údaje boli z adries transformované na súradnice GPS.

Prvý graf znázorňuje aktivitu cyklistov počas dňaranné dochádzanie do práce a poobedné presuny. Tieto dáta boli využité v rámci akcie Raňajky pre cyklistov, vďaka ktorým bolo možné usporiadať akciu vtedy, keď je predpoklad najväčšieho počtu cyklistov v uliciach.

Ďalší graf vo forme mapy zobrazuje aktivitu cyklistovciele a zdroje ciest – lokality sú najmä firmy (závod Sedita), rezidenčné oblasti. Toto môže napovedať, ktorými trasami sa pravdepodobne cyklisti presúvajú.

Dáta o trasách cyklistov sa dajú získať z aplikácie Strava Metro. Problémom je však to že sa jedná hlavne o športovcov. Pokiaľ by boli k dispozícii kompletné dáta z kampane Do práce na bicykli tak by bolo možné vytvoriť heatmapu ciest.

Tieto dáta a vizualizácie sú využiteľné pri tvorbe stratégií cyklistickej dopravy, využitie pri akciách pre cyklistov, vytypovanie lokalít pre budovanie cyklistickej dopravy.

Pozrite si vizualizáciu

Dopravná nehodovosť v BB SK a KE SK

Autorka: Diana Záchenská
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Dáta: Štatistika dopravnej nehodovosti MV SR
Vizualizácia: Power BI

Práca môže byť využiteľná pre autoškoly na prednášky o nehodovosti, dopravné podniky a špedičné firmy, dopravná výchova v školách, pre verejnosť (informácie na stránke Ministerstva vnútra SR sú zverejnené v komplikovaných tabuľkách).

Práca obsahuje vizualizáciu, ktorá obsahuje veľa dát, tie je však možné filtrovať a tak si zobraziť dáta, ktoré by chcel používateľ vidieť.

MV SR zverejňuje dáta vo veľmi zložitej forme, ktorá odradí potenciálneho záujemcu, kým vizualizácia ponúka prehľadné prostredie pre zobrazenie dát vrátane grafov.

Celkový počet nehôd od roku 2016 klesol. Na čele nehôd sa drží alkohol v krvi. Tento faktor mierne poklesol. Nehodovosť na diaľniciach je nízka, od roku 2016 sa odohralo len 35 nehôd. Toto sa týka len 2 krajov – Banskobystrický a Prešovský. Najnehodovejším dňom je piatok.

Prácu je možné rozšíriť o všetky okresy SR, spracovať ju detailnejšie (úseky a obce). Prácu by bolo možné využiť na dopravnú výchovu. Taktiež by ju bolo možné zverejniť aj na stránke MV SR.

Pozrite si vizualizáciu

<– Zoznam projektov