<– Zoznam projektov

Mzdové ohodnotenie v jednotlivých krajoch

Autori: Filip Vanko, Tereza Gajdošíková, Veronika Vicenová
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Dáta: Otvorené dáta Štatistického úradu SR, dáta NBS
Vizualizácia: Power BI

Práca je zameraná na mzdové ohodnotenie v jednotlivých krajoch Slovenska podľa klasifikácie zamestnaní. V práci boli vypočítané všetky kombinácie presťahovania sa do rôznych krajov podľa výšky mzdy a cien nehnuteľností.

Ceny nehnuteľností boli k dispozícii za meter štvorcový, pre výpočet bol zvolený modelový byt s rozlohou 70m2.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci, ktorí nie sú spokojní so svojou mzdou alebo ich zaujíma akú mzdu majú zamestnanci rovnakej profesie v iných krajoch. Cieľovou skupinou sú aj študenti, ktorí pri rozhodovaní o vysokej škole môžu tento projekt využiť.

Zdrojom dát sú otvorené dáta Štatistického úradu SR – dáta o hrubej mzde podľa zamestnania za rok 2020 a dáta NBS o cenách nehnuteľnosti na bývanie za rok 2020.

V prvom pohľade sú priemerné hrubé mzdy podľa klasifikácie zamestnaní. Dáta sú vizualizované na mape ale aj v grafoch podľa jednotlivých krajov. Je možné si vyfiltrovať konkrétnu oblasť a klasifikáciu zamestnaní.

Druhý pohľad je zameraný na rozdiely pri presťahovaní sa. V prvom stĺpci grafu je vidieť rozdiel v cenách nehnuteľností a v druhom stĺpci je rozdiel v mzdách. Filtrovať je možné klasifikáciu zamestnaní, kombináciu presťahovania sa na základe výšky mzdy a minimálnu suma o ktorú sa zamestnancovi zvýši mzda.

Pozrite si vizualizáciu

Prvá pomoc ako nástroj podpory pre podniky počas pandémie

Autori: Adam Brigant, Michal Gabura
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Dáta: Transparency International Slovensko, Otvorené dáta Štatistického úradu SR
Vizualizácia: Power BI

Hlavným cieľom projektu je geograficky zobraziť poskytnuté dotácie pre podniky počas pandémie za rok 2020 (marec – december). Hypotézou bolo či slúžila pomoc na udržanie zamestnanosti počas pandémie COVID-19. Hypotéza nebola prijatá.

Na prvej mape je možné vidieť celkovú dotáciu poskytnutú podnikom v okrese, hore sú zobrazené údaje celková suma, minimálna suma, maximálna suma, priemerná suma a počet prijímateľov. Pod mapou je možné filtrovať podľa odvetvia, opatrenia a obdobia.

V pravej časti dashboardu je zobrazený graf ktorý zobrazuje čerpanie opatrení. To bolo najvyššie v marci, apríli, od mája klesalo, počas leta podniky čerpali nižšie dotácie kvôli uvoľneným opatreniam, následne v októbri vypukla druhá vlna pandémie a podniky začali znova čerpať.

Na posledných dvoch grafoch je možné vidieť vzťahy celkovej uhradenej sumy a rozdielu nezamestnanosti v percentách a rozdielu priemernej mzdy v percentách. Dotácie nesmerovali do okresov kde bola najvyšší nárast nezamestnanosti alebo najväčší pokles priemernej mzdy.

Na ďalšej strane sú dostupné vysvetlenia ohľadom opatrení.

Celkový počet prijímateľov koronadotácií bol 174 084, celková suma bola 753,9 mil. EUR. Podporené boli všetky okresy a odvetvia. Najväčšími prijímateľmi boli Volkswagen Slovensko (18 mil. EUR, U.S.Steel (viac ako 17 mil. EUR), Železiarne Podbrezová (6 mil. EUR). Najviac podporeným odvetvím bola priemyselná výroba, najmenej podporeným odvetvím bola verejná správa a obrana.

Pozrite si vizualizáciu

<– Zoznam projektov