<– Zoznam projektov

Príčiny volenia politických strán v jednotlivých okresoch na základe vybraných hodnôt

Autorky: Bc. Petra Plaskúrová, Bc. Jaroslava Švecová, Bc. Terézia Zborníková
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Dáta: Štatistický úrad SR, Chesdata
Vizualizácia: Power BI

Hlavným cieľom práce je zistiť, na základe akých hodnôt voliči volia krajne pravicové a ľavicové strany. Vybrané boli hodnoty decentralizácia regiónov, európska integrácia, ideológia, menšiny, náboženské princípy a nacionalizmus.

Zdrojom dát boli otvorené dáta Štatistického úradu SR o výsledku volieb a expertné prieskumy, ktoré klasifikujú politické strany podľa určitých kritérií – Chesdata. Z údajov za jednotlivé okresy a jednotlivé strany sme spravili priemer pomocou výsledkov strán vo voľbách v roku 2020 a výsledky sme vynásobili hodnotami z Chesdata a vydelili 100.

Ku každej hodnote bol vytvorený samostatný prehľad- mapa a podrobné údaje.

V prvom prehľade je zachytený postoj okresov politickej decentralizácii. Hodnota 0 znamená “silne podporuje politickú decentralizáciu” a hodnota 10 znamená dôrazne sa stavia proti politickej decentralizácii. Najviac podporuje politickú decentralizáciu okres Dunajská Streda, okres Poltár naopak najviac podporuje politickú decentralizáciu. Strany ktoré najviac podporujú politickú decentralizáciu sú SMK-MKP a Most-Híd, tieto by mali najväčšiu šancu vyhrať v okrese Dunajská Streda. Strany ktoré najmenej podporujú politickú decentralizáciu sú ĽSNS a SMER-SD, tieto by mali najväčšiu šancu vyhrať v okrese Poltár. Priemer za Slovensko je 5,5 a medián 5,6. Údaje je možné aj vybrať kliknutím na mape na plochu okresu.

V ďalšom prehľade je vizualizovaná hodnota orientácia strany na európsku integráciu. 1 znamená silne proti a 7 silne za. Minimum dosiahol okres Krupina (4), maximum dosiahol okres Dunajská streda (5,6). Zo strán minimum dosiahli strany ĽSNS a SNS, maximum strany PS Spolu a Most-Híd. Priemer Slovenska je 4,47 a medián 4,4.

Tretia vizualizovaná hodnota je celkový ideologický postoj. 0 znamená extrémna ľavica, hodnota 10 extrémna pravica. Minimum dosiahol okres Medzilaborce (5,89), maximum okres Krupina (6,57). Zo strán minimum dosiahli strany Smer-SD a PS Spolu a maximum strany ĽSNS a SNS. Priemer Slovenska je 6,23 a medián 6,22.

Ďalšia vizualizovaná hodnota je postoj k právam etnických menšín. 0 znamená silnú podporu etnických menšín, 10 znamená dôrazne sa stavia proti väčšiemu počtu práv etnických menšín. Minimum dosiahol okres Dunajská Streda (2,2), maximum okres Poltár (6,79). Zo strán dosiahli minimum strany Most-Híd a SMK-MKP a maximum strany ĽSNS a SNS. Priemer Slovenska je 5,73 a medián 5,81.

Na ďalšej mape je vizualizovaný postoj okresov k hodnote úloha náboženských princípov v politike. 0 znamená byť ostro proti náboženským princípom v politike, 10 znamená silne podporovať náboženské princípy v politike. Minimum dosiahol okres Bratislava I (4,74), maximum okres Námestovo (7,18). Zo strán minimum dosiahli strany PS Spolu a SaS, maximum strany ĽSNS a KDH. Priemer Slovenska je 6,32, medián 6,39.

Poslednou hodnotou je postoj okresov ku kozmopolitizmu a nacionalizmu. 0 znamená silné presadzovanie kozmopolitistických koncepcií spoločnosti, 10 znamená silné presadzovanie nacionalistických koncepcií spoločnosti. Minimum dosiahol okres Dunajská streda (4,69), maximum okres Poltár (7,58). Zo strán minimum dosiahli strany PS Spolu a Most-Híd a maximum strany ĽSNS a SNS. Prieme Slovenska bol 6,7 a medián 6,8.

Z práce vyplynulo, že obyvatelia skôr podporujú politickú decentralizáciu, sú stredovo a stredo-pravo orientovaní. Silnejšia podpora práv etnických menšín je skôr na juhu Slovenska, obyvatelia sa skôr prikláňajú k náboženským hodnotám a neutralite k nacionalistickým koncepciám spoločnosti.

Pozrite si vizualizáciu

<– Zoznam projektov