Trulia

Téma: Bývanie
Región: USA
Autor: Zillow
Zdroj dát: národné

Stránka: trulia.com

Popis: Portál Trulia slúži na vyhľadávanie nehnuteľností na prenájom, či kúpu v USA. Portál zároveň poskytuje detailnejšie informácie o susedstve, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, a to vzhľadom na dostupnosť škôl, prevádzok, či mieru kriminality.  

Funkcionalita: Vo vyhľadávaní na úvodnej stránke je možné vybrať si mesto, v ktorom používateľ chce nájsť nehnuteľnosť na prenájom, kúpu, alebo tie ktoré už boli predané. Z ponuky vyhovujúcich nehnuteľností sa používateľ preklikne k detailu nehnuteľnosti. Tu je možné spresniť požiadavky vzhľadom na cenu, počet postelí, či aj dostupnosti metra. V detaily nehnuteľnosti používateľ nájde heatmapu kriminality, ale aj zoznam škôl v blízkej dostupnosti nehnuteľnosti vrátane ich bodového hodnotenia na škále do 10.  

Využité open data:  Trulia spracovávala dáta z viac ako 3.000 distriktov v USA. Nie všetky sú strojovo spracovateľné. Dáta ohľadom kriminality čerpá z CrimeReport.com a SpotCrime.com, ktoré extrahuje údaje z oficiálnych reportov. Podľa Wikipedie spoločnosť spracováva údaje o školách z portálu neziskovej organizácie GreatSchools.org.  

Prínos pre používateľov: Efektívne vyhľadávanie nehnuteľností v lokalite, ktorá používateľa zaujíma. Komplexné informácie o nehnuteľnosti, ale aj širšej lokalite v ktorej sa nachádza, na jednom mieste. Prepájanie kupcov a predajcov nehnuteľností v jednej platforme. Portál má užívateľsky veľmi príjemné rozhranie. Generovanie zisku a tvorba pracovných príležitostí – vzhľadom na to, že portál má nastavený udržateľný biznis model.  

Majiteľ dát v SR: Štatistiky kriminality sú dostupné v MV SR. Štatistiky priestupkov si vedie aj mestská polícia. Zoznam vzdelávacích subjektov, resp. materských, základných, stredných a vysokých škôl spracuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, či samosprávy. Údaje o prevádzkach – obchody, služby, reštaurácie, sú dostupné v Open Street Map, čiastkovo v Obchodnom, Živnostenskom registri, či na weboch samospráv.  

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: Poskytnutím potrebných dát sa podobná aplikácia stáva realizovateľnou aj v slovenských  podmienkach.  

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx