Xploria

Región: UK
Autor: illustreets
Technické riešenie: webová aplikácia
Zdroj dát: národné

Stránka: open.xploria.co.uk/app

Popis: Aplikácia zobrazuje údaje o adresách vo Veľkej Británii. Po kliknutí na lokalitu na mape sa používateľ dozvie informácie o danej lokalite, napríklad aká je v tejto oblasti kriminalita, aké demografické skupiny tu žijú, či je tu dostupný internet, aké sú ceny nehnuteľností, aké sú tu služby a školy. Údaje sú zobrazené v prehľadných grafoch v čase, aplikácia dokonca ponúka taký detail, ako posledné transakcie s nehnuteľnosťami v danej oblasti. 

Využité open data: použité sú rôzne datasety, ktoré sú prehľadne zmapované na stránke https://xploria.co.uk/data-sources/, autori spomínajú že jedným z dôvodov vzniku aplikácie sú kvalitné otvorené dáta, ktoré sú poskytované vo Veľkej Británii 

Prínos pre používateľov: aplikácia prináša prehľadné informácie a uľahčuje rozhodovanie pri presťahovaní, spoznanie svojho okolia 

Majiteľ dát v SR: ústredné orgány štátnej správy, samosprávy 

Realizovateľnosť aplikácie na Slovensku: je možné replikovať aj na Slovensku, v ČR existuje podobná aplikácia Mapa kvality života (https://www.alvaria.sk/mapa-kvality-zivota-v-brne-prepojenie-akademie-s-open-data/

<< Späť

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx