<– Zoznam projektov

Dostupnosť pediatrických ambulancií v meste Bratislava

Autorky: Bc. Zuzana Budajová, Bc. Jana Mäsiarová, Bc. Daniela Surmiková
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Dáta: Otvorené dáta mesta Bratislava
Vizualizácia: Tableau

Cieľom projektu je zistiť či pediatrické ambulancie mestských častí Bratislavy sú rozložené optimálne, cieľom je identifikovať ambulancie, ktoré sú preťažené a ktoré majú nedostatok pacientov.

Cieľovou skupinou je primátor Bratislavy, starostovia mestských častí Bratislavy a súčasní a budúci lekári.

Použité datasety sú praktickí lekári a špecialisti podľa mestských častí a počet obyvateľov podľa vekových skupín v mestských častiach.

Dáta boli spracované v programe R studio vo forme koláčových grafov a na mapu v programe Tableau (počet detí a počet pediatrov). Pomocou Tableau bol vytvorený stĺpcový graf, ktorý zobrazuje pomer počtu detí a pediatrov, čím sme určili priemerný počet detí na 1 pediatra. Odporúčané optimum je 1 100 detí na 1 pediatra. Devín, Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica pediatrov nemajú. Vajnory, Karlova Ves, Nové mesto, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Vrakuňa majú priemerný počet detí na 1 pediatra podstatne väčší ako je optimum.

Ďalej bol vytvorený bublinový graf podľa priemerného počtu detí na 1 pediatra, najkritickejšími mestskými časťami je Vrakuňa a Devínska Nová Ves.

Na záver sme vytvorili tabuľku so zisteniami. Budúcim a súčasným lekárom odporúčame aby lokalizovali svoje ambulancie do MČ, ktoré sú najpreťaženejšie a preťažné, aby sa dosiahla optimalizácia počtu pediatrov a detí v jednotlivých MČ Bratislavy.

Pozrite si vizualizáciu

Lekárne v Prešovskom kraji

Autorka: Bc. Patrícia Sabovčíková
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Dáta: Otvorené dáta Prešovského samosprávneho kraja
Vizualizácia: Tableau

Cieľom projektu je zmapovať dostupnosť lekárni v obciach Prešovského samosprávneho kraja, ich vyťaženosť a pre obce kde lekáreň chýba zistiť dodatočné údaje.

Cieľovou skupinou sú majitelia lekární, starostovia a primátori, Prešovský samosprávny kraj, obyvatelia kraja.

Využité datasety sú lekárne v Prešovskom kraji a počet obyvateľov v jednotlivých obciach.

Vytvorené bola mapa lekární v kraji, mapa podľa počtu lekární v obciach, kde možno filtrovať obce a počet lekární.

Ďalšia vizualizácia ukazuje priemerný počet obyvateľov na 1 lekáreň.

V ďalšej vizualizácii si môže používateľ pozrieť obce, kde nie je lekáreň, nájsť si najbližšiu obec s lekárňou, vzdialenosť, čas cesty a náklady na cestu autom, na bicykli alebo autobusom. Tieto údaje je možné aj filtrovať. Cieľom bolo poukázať na to, ako môže neexistencia časovo aj finančne zaťažiť obyvateľov.

Posledná vizualizácia je zobrazením obcí s lekárňou a obcí bez lekárne, ktoré k nim prislúchajú a vzdialenosť medzi nimi. Tu je tiež možné filtrovať obce.

Pozrite si vizualizáciu

<– Zoznam projektov