Našim cieľom je vytvoriť prehľadný nástroj, ktorý ukazuje dôležité informácie o základných školách na Slovensku. Vytvorili sme špeciálny dashboard, ktorý dopĺňa existujúce údaje o školách o dlhodobé trendy a umožňuje ich ľahké porovnávanie. Tento nástroj je určený predovšetkým pre odborníkov, ako sú pracovníci samosprávy a riaditelia škôl, ale je užitočný aj pre rodičov.

V našom dashboarde nájdete nielen základné informácie o každej škole, ale aj 9 kľúčových ukazovateľov, ktoré sa týkajú vzdelávania, školského prostredia a komunity. Tieto ukazovatele sme vybrali na základe medzinárodných štandardov a dostupných údajov.

Náš dashboard vám umožňuje porovnávať jednotlivé školy medzi sebou a s priemernými hodnotami na úrovni mesta, okresu a kraja. Zameriavame sa na jednoduchosť a prehľadnosť, aby bolo ľahké pochopiť hlavné informácie. Navyše, poskytujeme aj interaktívne funkcie, ako je filtrovanie a vizualizácia údajov, čo robí našu platformu ľahko prispôsobiteľnou.

Celkovo sa snažíme zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť miestnej vlády voči verejnosti a zároveň posilniť dôveru občanov voči školám a lokálnej vláde.


Vstúpiť do dashboardu


Druhá strana – Informácie o škole

Tretia strana – Hlavné trendy (v čase)

Štvrtá strana – Prehľad, porovnanie škôl a priemerov

Piata strana – Tabuľka škôl a stiahnutie údajov

Návod na použitie

Medzi stránkami v rámci dashboardu je možné sa presúvať pomocou šípok v spodnej časti stránky alebo pomocou kliknutia na priestor medzi šípkami a vybratím stránky.

Filtrovanie škôl, priemerov je možné vždy v ľavej časti stránky pomocou vyhľadávania alebo vybratím. Jednotlivé kraje a okresy je možné rozbaliť pomocou šípky vľavo pri ich názve. Školy sú v zozname uvedené v tvare Názov školy + ulica + popisné číslo. Najlepšie je vyhľadávať podľa názvu školy alebo podľa ulice. Súčasťou sú aj vypočítané priemery krajských miest, okresov, krajov a SR.

Prvá strana je titulná. Obsahuje návod na použitie, zoznam zdrojov, kontaktné e-mailové adresy.

Druhá strana Informácie o škole obsahuje informácie o vybranej škole – informácie o počte učiteľov na plný a čiastočný úväzok, počte žiakov, kontaktné údaje, zriaďovateľa a rozpočet, údaje o výsledkoch školy (vedomosti), prostredí, infraštruktúre, žiakoch, učiteľoch a vzdelávacom procese. Informácie je možné filtrovať podľa roku.

Tretia strana Hlavné trendy obsahuje čiarové grafy ukazovateľov v čase po rokoch. Ukazovatele sú údaje o výsledkoch školy (vedomosti), prostredí, infraštruktúre, žiakoch, učiteľoch a vzdelávacom procese. Po kliknutí na ikonu informácií je používateľ presmerovaný na stránku s podrobným opisom zdrojových dát.

Štvrtá strana Prehľad obsahuje pavučinový graf normalizovaných ukazovateľov (0-100). Hodnoty sú normalizované vzhľadom na daný rok. Priemery sú vypočítané ako priemer škôl (v okrese, kraji, meste, SR) a následne normalizované vzhľadom na hodnoty všetkých škôl. Na porovnanie je možné vybrať len 2 položky (2 školy, školu a priemer, 2 priemery). 

Piata strana Tabuľka obsahuje ukazovatele zobrazené v tabuľke, ktorú je možné filtrovať vybratím okresu a roku a zoradiť pomocou kliknutia na záhlavie stĺpca. Taktiež je možné stiahnuť kompletný dataset (všetky dáta za všetky roky) v csv súbore.

Budeme radi za vašu spätnú väzbu alebo ohlásenie chýb v dashboarde na e-mailové adresy umiestnené na titulnej stránke.

Spracovanie údajov

Údaje sú navzájom prepojené pomocou IČO alebo EDUID školy. V prípade preklepu alebo duplicity môže vzniknúť chyba pri prepojení údajov (je možné nahlásiť a opraviť). Nie všetky údaje sú dostupné pre všetky roky.

Zdrojové dáta

Zdrojové dáta pochádzajú z Testovania Monitor 9 (NÚCEM/NIVAM), CVTI výkazu 3, Sčítania obyvateľov, domov a bytov a Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

Štefan Rehák, Národohospodárska fakulta, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave
Lukáš Jankovič, Alvaria

Dashboard vznikol v rámci projektu APVV Možnosti aplikácie metód a nástrojov smart governance na lokálnej a regionálnej úrovni na EU v Bratislave v spolupráci s OZ Alvaria.