Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Prešov usporiadal hackathon Digitálne dvojča mesta Prešov

20-21.10.2023 sa uskutočnil v Prešove hackathon, ktorého cieľom bolo “vytvoriť inovatívny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite.”

Hackathon pracoval s viacerými tématickými okruhmi, medzi nimi Systém pre ukladanie a zber dát z komunikačnej platformy a call centra, Zobrazenie vrstiev a regulačných listov územného plánu alebo Energetika a spotreba energií mestských budov resp. budov mestských organizácií.

Prize money pre víťaza bola 3000 EUR.

Výhercovia:
1. nolimit: Navrhli riešenie, ktoré umožňuje meranie okamžitej spotreby elektrickej energie objektov mesta Prešov, publikovanie údajov do dátového skladu mesta a vizualizáciu spotreby za ľubovoľnú časovú jednotku.

2. ZARF: Riešenie, ktoré navrhli sa zaoberá interpretáciou dát z dátového skladu mesta Prešov a ich zobrazovaním takou formou, aby boli použiteľné a pochopiteľné pre administratívnych pracovníkov aj bežných občanov.

3. Džawľ: Ich navrhnuté riešenie využíva údaje v reálnom čase zo senzorov, zohľadňuje nevyužité miestnosti a voľné dni, či vyhodnocuje nedostatky a podľa týchto údajov inteligentne upravuje vykurovanie, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe energie.

Viaceré riešenia prezentované na hackathone využívali otvorené dáta mesta Prešov a dátový sklad. Víťazné riešenie by malo byť nasadené v praxi v meste Prešov.

Pozrite si viac informácií:

Pozrite si viac informácií: https://www.hacknime.to/digitalne-dvojca-mesta-presov/

2. Online workshop pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2023 sme v spolupráci s Katedrou cestovného ruchu UMB BB usporiadali online workshop pre študentov odboru cestovný ruch.
Témou workshopu boli otvorené dáta, ich využitie a praktický príklad vizualizácie dát o návštevnosti ubytovacích zariadení na úrovni obcí v MS Power BI

3. Najdispoj.sk – užitočný vyhľadávač spojov verejnej dopravy založený na otvorených dátach

Cieľom projektu je vytvoriť moderný open source vyhľadávač spojov, pokrývajúci celé územie SR a ČR, s použitím otvorených zdrojov dát všetkého druhu.

Hlavnou funkciou portálu je vyhľadávanie spojov verejnej dopravy z bodu A do bodu B a vizualizovanie cesty na mape. Začiatok a cieľ cesty je tiež možné určiť podľa polohy zariadenia alebo kliknutím na mapu. Je možné vyhľadávať spoje z/do konkrétnej adresy v kombinácii rôznych dopravných módov (napr. peši, MHD, autobusová medzimestská doprava, železničná doprava).

V článku sa dočítate:

  • kto sú potenciálni používatelia portálu
  • aké funkcie portál ponúka
  • aké zdrojové údaje boli použité
  • ako boli dáta spracované
  • na aké problémy pri spracovaní dát autor narazil.

Pozrite si projekt: https://najdispoj.sk/
Prečítajte si článok: https://www.alvaria.sk/najdispoj-sk-uzitocny-vyhladavac-spojov-verejnej-dopravy/

4. Nový centrálny portál otvorených dát je dostupný v testovacej verzii

V súvislosti s projektom OD2.0 (Nový centrálny portál otvorených dát) momentálne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pracuje na frontende nového portálu.

Testovacia verzia portálu je dostupná na adrese:
https://wpnkod.informo.sk/

Testovacia verzia obsahuje Vyhľadávanie a filtrovanie datasetov, SPARQL Endpoint slúžiaci na prístup k metadátam, štatistiky kvality metadát. Portál je realizovaný v súlade s jednotným používateľským dizajnom štátu ID-SK. Plne funkčná verzia portálu by mala byť spustená do konca roku 2023.

Podnety na nové funkcie alebo hlásenie chýb je možné odoslať cez Github: https://github.com/slovak-egov/nkod-portal/milestone/4

Prečítajte si diskusiu na platforme S.D.: https://platforma.slovensko.digital/t/dennik-np-opendata-2-0/7933/157

5. Konferencia EastGIS

30.11.-1.12.2023 sa v Košiciach uskutočnila konferencia EastGIS 2023 – Potenciál využitia GIS pre regionálny rozvoj.

Program konferencie bol bohatý a obsahuje prednášky aj workshopy s domácimi aj zahraničnými hosťami.

Na druhý deň konferencie boli naplánované workshopy vrátane workshopu “Otvorené dáta na Slovensku – aktuálny stav a výzvy na regionálnej a miestnej úrovni”

Prečítajte si viac inormácií: https://www.geoportalksk.sk/home/program-konferencie-eastgis-2023/

6. Uskutočnil sa workshop zameraný na zber podnetov na zverejnenie otvorených dát

Dátová kancelária Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti usporiadali v októbri fyzický workshop s názvom “Otvorené dáta na maximum: Zber podnetov”.

Cieľom stretnutím bolo vytvoriť priestor na diskusiu o tom, aké dáta by mal štát zverejňovať vo vybraných oblastiach, aby ich mohli používatelia dát efektívne používať a využívať. Zároveň boli pozvaní aj dátoví kurátori ministerstiev. V neposlednom rade boli prezentované informácie, čo znamená sledovať dopad využívania a používania otvorených dát v týchto oblastiach a ako ho MIRRI meria.

Workshop sa zameriaval na dáta v primárne týchto oblastiach:

  • Politická oblasť
  • Sociálna oblasť
  • Environmentálna oblasť
  • Ekonomická oblasť
  • Podnety však bolo možné navrhnúť aj v iných témach.

Na nahlasovanie podnetov je možné využiť aj formulár vytvorený OZ S.D.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YRLztS1W4JofryqL7VDh7H6qBFn0nbHub8cYj5iJnc/edit#gid=0

Aktivita súvisí so schváleným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024. Podnety z workshopu budú zverejnené a prediskutované s dátovými kurátormi OVM.