Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Zápis na nový portál data.slovensko.sk bol spustený


Od pondelka 26.2.2024 je možné zapisovať datasety na nový centrálny portál otvorených dát data.slovensko.sk. Portál sa tým stáva plne funkčným, nahrádza starší portál data.gov.sk, ktorý už nevyhovoval súčasný požiadavkám na zverejňovanie otvorených dát.

Na portál sa okrem organizácií verejnej správy môžu registrovať aj firmy, neziskové organizácie, vysoké školy a ďalšie organizácie, ktoré tak môžu verejnosti zadarmo poskytnúť zaujímavé dáta na ďalšie spracovanie. Prístup na portál je realizovaný prostredníctvom eID s využitím občianskeho preukazu s čipom, využiť je možné aj aplikáciu Slovensko v mobile. Portál ešte v súčasnosti neobsahuje funkcie komunity ako je pridávanie podnetov, komentárov k datasetom a aplikácií, táto funkcionalita sa pripravuje.

Technická podpora k portálu je dostupná na e-mailovej adrese: opendata@mirri.gov.sk a na portáli opendata.gov.sk.
Pozrite si portál: https://data.slovensko.sk

2. Ďalšie samosprávy začali zverejňovať otvorené dáta

Postupom času zverejňuje otvorené dáta čím ďalej tým samospráv a organizácií verejnej správy.

Noví poskytovatelia otvorených dát
Samosprávy
:

Zaujímavé datasety, ktoré obsahujú aj GPS súradnice zverejnilo napríklad Nové Mesto nad Váhom: kontajnerové stojiská, zeleň, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, parkoviská, lavičky, vpuste a ďalšie.

Vysoké školy

Univerzita zverejňuje napríklad počty študentov v jednotlivých študijných odboroch na fakultách, počty uchádzačov o štúdium, počet absolventov a ďalšie.

Poskytovateľov otvorených dát z radov samospráv pravidelne aktualizujeme aj v našom e-learningu Otvorené dáta v samospráve.  

3. Trexima za otvorené dáta

Od polovice tohto roka začne TREXIMA Bratislava implementovať projekt s názvom Data Opener Central Europe, skrátene DoorCE. Projekt bude financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje nadnárodné spolupráce, vďaka ktorým je stredná Európa odolnejšia voči výzvam, ktoré nepoznajú hranice a taktiež ich nemožno vyriešiť izolovane. Projekt podporí rozvoj digitálnych služieb, ktoré využívajú verejné otvorené dáta. Uskutoční sa to prostredníctvom nových stratégií a nástrojov, ktoré eliminujú vstupné bariéry pre bezpečné poskytovanie otvorených dát v reálnom čase, najmä v regiónoch, ktoré v tejto oblasti ešte významne nepokročili. V dôsledku toho sa zvýšia inovačné kapacity na vývoj nových elektronických aplikácií v oblastiach ako cestovný ruch, životné prostredie a inteligentné mestá.

TREXIMA Bratislava bude v rámci projektu rozvíjať stratégiu sprístupňovania a zabezpečenia otvorených (verejných) údajov a realizovať pilotné testovanie použiteľnosti vytvorených riešení. Spolu s Bratislavským samosprávnym krajom bude realizovať pilotný projekt na Slovensku a organizovať rôzne podujatia pre poskytovateľov a používateľov dát, aby sa zistili ich požiadavky, spätná väzba a názory na priebeh sprístupňovania dát.

Pozrite si viac informácií: https://www.trexima.sk/trexima-za-otvorene-data/

4. Školenia k novému portálu otvorených dát

Pre záujemcov o publikovanie datasetov na novom portáli otvorených dát usporiadalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) školenia, ktoré sú k dispozícii na Youtube:

Pre záujemcov o hromadné získavanie metadát z nového portálu je pripravený SPARQL Endpoint s predefinovanými dotazmi a databáza vzorových dotazov.