Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Vizualizácia základných škôl – Školský skener

Školský skener je prehľadný nástroj, ktorý ukazuje dôležité informácie o základných školách na Slovensku. V dashboarde nájdete nielen základné informácie o každej škole, ale aj 9 kľúčových ukazovateľov, ktoré sa týkajú vzdelávania, školského prostredia a komunity. Tieto ukazovatele sme vybrali na základe medzinárodných štandardov a dostupných údajov. Dashboard umožňuje porovnávať jednotlivé školy medzi sebou a s priemernými hodnotami na úrovni mesta, okresu a kraja. Zameriavame sa na jednoduchosť a prehľadnosť, aby bolo ľahké pochopiť hlavné informácie. Navyše, poskytujeme aj interaktívne funkcie, ako je filtrovanie a vizualizácia údajov, čo robí našu platformu ľahko prispôsobiteľnou. Dáta je možné si stiahnuť do csv súboru.Na školskom skeneri sme spolupracovali s Katedrou verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pozrite si skener: https://www.alvaria.sk/skolsky_skener
Prečítajte si blog: https://dennikn.sk/blog/3977367/skolsky-skener-porovnajte-si-zakladne-skoly-dashboard/
Prečítajte si článok na webe Alvaria: https://www.alvaria.sk/skolsky-skener-porovnajte-si-zakladne-skoly-podla-klucovych-ukazovatelov-dashboard/

2. Banskobystrický samosprávny kraj spustil portál otvorených dát

Kraj sa na spustenie pripravoval od roku 2021, kedy vytvoril Smernicu k dátovej politike, koncept dátovej politiky a štandardy práce s dátami. Okrem Banskobystrického kraja v súčasnosti otvorené dáta zverejňujú všetky kraje s výnimkou Trenčianskeho a Žilinského.

Portál, ktorý je postavený na platforme ArcGis obsahuje 50 datasetov z ktorých najviac pochádza z kategórie Demografia. Okrem toho sa na portáli nachádzajú aj datasety z kategórií Hospodárenie, Inštitúcie, Školstvo. Zdravotníctvo, Kultúra, Sociálne služby a ďalšie. Portál neumožňuje filtrovanie datasetov podla formátu alebo periodicity aktualizácie, väčšine datasetov chýba licencia.

Okrem dát obsahuje portál aj dashboardy, vizualizácie, mapy a interaktívne prezentácie, ktorých je niekoľko desiatok. Portál obsahuje aj kontaktný formulár, možnosť podeliť sa o dáta alebo aplikáciu a ohodnotiť portál.

Pozrite si portál: https://opendata.bbsk.sk

3. Ďalšie samosprávy začali zverejňovať otvorené dáta

Postupom času zverejňuje otvorené dáta čím ďalej tým samospráv a organizácií verejnej správy.

Noví poskytovatelia otvorených dát
Samosprávy:

  • Mesto Senica
  • Mesto Levoča
  • Mesto Zlaté Moravce
  • Mesto Trstená
  • Mesto Komárno
  • Mesto Liptovský Mikuláš
  • Mesto Trebišov
  • Mesto Myjava
  • Mesto Svidník

Datasety miest je možné nájsť na centrálnom portáli otvorených dát data.slovensko.sk.

Mesto Senica zverejnilo napr. dáta o hlučnosti križovatky, mesto Komárno lokalizáciu semaforov, mobiliáru, miestnych komunikácií a ďalšie datasety.

4. Prvá správa o dopade otvorených dát dostupná na pripomienkovanie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v súlade s úlohou Akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024
B.4. participatívnym spôsobom vypracovať správu o dopade otvorených dát v SR na vybrané oblasti a v spolupráci s relevantnými aktérmi pripraviť pravidelné meranie dopadu otvorených dát v SR
vypracovalo správu, ktorá je zverejnená na pripomienkovanie vrátane príloh.

Správa vychádza z metodiky hodnotenia dopadu otvorených dát na vybrané oblasti spoločnosti a zaoberá prístupom k otvoreným dátam, ich využívaním a dopadom.

Čerpá z viacerých zdrojov: medzi inými analytiky portálu data.gov.sk, viacerých dotazníkových prieskumov, lokálnych portálov, centrálneho registra záverečných prác, metodického portálu otvorených dát, prieskumov najžiadanejších datastov a zoznamu použitia otvorených dát.

Závery:
najväčšie rezervy boli vyhodnotené v podpore použitia otvorených dát a data governance použivanie otvorených dát sa zvýšilo otvorené dáta sú dôležité pre činnosť neziskových organizácií, podľa firiem by bolo ich podniknie bez otvorených dát menej efektívne, otvorené dáta majú dopad na mnoho oblastí – transparentnosť a efektivita verejnej kontroly, vznik nových biznis príležitostí a zamestnanosť, životné prostredie, informovanosť občanov
Správu je možné pripomienkovať do 14.6.2024 e-mailom na lukas.jankovic@mirri.gov.sk.

Pozrite si draft správy: https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=155321117