Pozrite si prezentáciu o Analýze zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022. Dozviete sa čo je cieľom analýzy, aké sú rozdiely oproti minulým rokom, dôležité zistenia a odporúčania z analýzy.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 1.8.2022.

Analýza vyplýva z úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR a je vytváraná každoročne. Hodnotí datasety uverejnené na ústrednom štátnom portáli data.gov.sk (napriek tomu, že ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy môžu údaje zverejňovať aj na svojich portáloch a iných webových stránkach).

Najviac datasetov zverejňuje:

  • Štatistický úrad SR (1023 datasetov)
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (491 datasetov)
  • Ministerstvo zdravotníctva SR (435 datasetov)

Za posledný rok najväčší pokrok zaznamenali Štatistický úrad SR, Protimonopolný úrad a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorí zverejnili najviac nových datasetov. Pozitívne je aj to, že dve tretiny orgánizácií publikovali aspoň 1 nový dataset.

Počet datasetov postupne rastie, v rokoch 2020 a 2021 približne konštantným tempom. Pokiaľ sa pozrieme na percentuálny nárast v porovnaní s minulým rokom, zaznamenali sme v roku 2022 rast 21 %, čo je najlepší výsledok za posledné 4 roky. Počet datasetov za posledný rok sa zvýšil o takmer 500.

60% datasetov používa licenciu, ktorá nie je dostatočne otvorená (odporúčané licencie sú Creative Commons 0 a BY), najpopulárnejšie je licencia Creative Commons BY-SA (48%) a Creative Commons 0 (31%).

Najpoužívanejšie formáty sú CSV (31%), XML (17%) a XLSX (12%). Zvyšuje sa podiel formátu JSON (momentálne 8%). Stovky datasetov sú zverejnené v nevyhovujúcich formátoch (PDF, HTML, DOC).

Čo sa týka aktualizácie, až 71% datasetov má uvedené iná a nepravidelné, okolo 12% ročne a mesačne, zvyšok sú denné, týždenné, polročné a štvťročné aktualizácie.

Počet zobrazení portálu v rokoch 2017 – 2020 stagnoval, ba až klesal. To koreluje s počtom datasetov, ktorý v týchto rokoch tiež stagnoval. V rokoch 2021 a 2022 počet datasetov rastie, rastie aj počet zobrazení. Rok 2022 zatiaľ je len približne v polovici, v prípade ak by tempo rastu zodpovedalo prvému polroku, môžeme hovoriť o 600-700 tis. zobrazeniach za celý rok 2022, čo je nárast oproti roku 2021 o viac ako 50 %.

V uplynulom roku 2021 boli najpopulárnejšie tieto datasety (podobné datasety boli vynechané):

  • Register adries (MV SR) 35 tis. zobrazení
  • Vestník Úradu priemyselného vlastníctva 21 tis. zobrazení
  • Zoznam liekov (MZ SR) 6 tis. zobrazení
  • Počet prístupov UPVS za deň (MIRRI SR) 3 tis. zobrazení
  • Zoznam vyplatených faktúr PPA 2,5 tis. zobrazení

Na portál je možné pridávať aj aplikácie, vytvorené s použitím otvorených dát. Momentálne je k dispozícii 11 aplikácií. Registrácia aplikácie na portál je však ešte stále pomerne komplikovaná z čoho vyplýva nízky počet registrovaných aplikácií.

Analýza sa tiež venuje štandardom a iniciatívam v oblasti otvorených dát. Z oblasti štandardov je reč o publikačnom minime štátnej správy a datasetoch s vysokou pridanou hodnotou (high-value datasety), dôležité materiály sú Národná koncepcia informatizácie verejnej správy a Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024. Dôležité aktivity sú Zverejňovanie datasetov s vysokou pridanou hodnotou, Národný projekt Otvorené údaje 2.0, Výzva Manažment údajov inštitúcie verejnej správy a Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API. Zahrnuté sú tiež aktivity občianskej spoločnosti – najmä OZ Alvaria.

Čo sa týka odporúčaní, k 18 starším odporúčaniam bolo pridaných 15 nových.

Analýza je zverejnená na tomto odkaze. Pozrieť si môžete aj interaktívny dashboard, k dispozícii na stiahnutie sú aj podkladové datasety k analýze.