Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o projekte vizualizácie údajov o škôlkach, ktorý vznikol vďaka spolupráci v Open Data Sieti. Dozviete sa čo je cieľom projektu, aké dáta využíva, aké pohľady na dáta obsahuje, zaujímavé zistania a mnoho ďalšieho.

Ako vznikla vizualizácia

Všetky použité dáta vo vizualizácii nie sú striktne otvorené – nie sú na data.gov.sk a neobsahujú licenciu, nachádzajú sa na stránke CVTI (Centrum vedecko-technických informácií).

Use case vznikol vďaka hlasovaniu z viacerých možností v rámci Open Data siete.

Cieľom vizualizácie je pomôcť rodičom pri hľadaní škôlky ale aj zriaďovateľom (najmä samosprávam).

Hlavným zdrojom dát je CVTI, ide najmä o ročenku škôlok (aktualizovanú k septembru 2021), mapu regionálneho školstva, údaje ŠÚ SR o počte obyvateľov podľa vekových skupín, spádová oblasť škôlok (Hlohovec – na základe VZN, Košice – dataset), demografická prognóza.

Zaujímavé zistenia

Najväčšie škôlky sú v okresoch Bratislava II, IV a V (viac ako 100 žiakov) najmenšie v okresoch Zlaté Moravce, Sobrance, Veľký krtíš (okolo 30 žiakov).

Najvyšší podiel zapísaných detí vzhľadom na počet detí v okrese je v okresoch Bratislava a Košice I a Banská Štiavnica. Najmenší je v okresoch Rimavská Sobota, Košice-okolie, Gelnica.

V Bratislavskom kraji počet detí vo veku 3-6 rokov za posledných 20 rokov vzrástol (+60%), v ostatných krajoch bol zaznamenaný pokles.

Najvyšší podiel súkromných škôlok je v Bratislavskom, Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji. Najvyšší podiel cirkevných škôlok je v Košickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji.

Najproblematickejšie oblasti z hľadiska podielu nevyhovených žiadostí z dôvodu kapacity sú Bratislavský a Trnavský kraj okrem Záhoria, Prešov, Banská Bystrica, Prievidza, Nitra a Považská Bystrica.

Na vizualizácii sme spolupracovali s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.