Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o hodnotení mestských otvorených, ktoré vzniklo v rámci rebríčka Transparency International Slovensko – Otvorená samospráva. Dozviete sa aké je pozadie projektu, aké indikátory sú hodnotené a ako dopadli jednotlivé samosprávy – mestá a mestské časti.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 16.2.2023.

Podrobný článok o hodnotení žúp (samosprávnych krajov) nájdete na tejto adrese. Hodnotenie úrovne otvorených dát realizujeme ako súčasť projektu Transparency International Slovensko Otvorená samospráva.

V budúcnosti plánujeme rebríček zlepšovať a aktualizovať.

Hodnotené oblasti

  • Existencia portálu otvorených dát (1 bod)
  • Počet zverejňovaných datasetov (2 body)
  • Zverejňuje samospráva aspoň 5 datasetov z publikačného minima? (2 body)
  • Zverejňuje samospráva aspoň 1 dataset s vysokou pridanou hodnotou? – téma mobilita (0,5 bodu)
  • Zverejňuje samospráva aspoň 1 dataset s vysokou pridanou hodnotou? – téma životné prostredie (0,5 bodu)

Dilemy pri hodnotení

  • Veľa samospráv má funkčný egov modul od CoraGeo, má v ňom údaje, ale nemá k údajom licenciu a nie je možné exportovať viac ako 10 tis. riadkov (uznané čiastočne)
  • Portál Digitálne mesto neumožňuje export údajov, neobsahuje licenciu (neuznané)
  • Michalovce – ESMAO – umožňuje export do 3 tis. riadkov, neobsahuje licenciu (uznané čiastočne)

Výsledky hodnotenia

Pri hodnotení portálu najväčšia časť samospráv nemala portál otvorených dát, čiastočne malo portál približne 30 samospráv, 20 samospráv malo plnohodnotný portál otvorených dát.

Najväčšia časť samospráv mala 11 a viac datasetov (viac ako 40), len málo samospráv malo menej datasetov (približne 10).

Aspoň 5 datasetov publikačného minima zverejňovalo 13 samospráv, čo je pomerne malá časť zo samospráv, ktoré mali portál otvorených dát. 6 samospráv zverejňovalo aspoň 5 datasetov publikačného minima, udelili sme im však menší počet bodov, kvôli tomu že nemali plnohodnotný portál.

Pri zverejňovaní HVD (high-value datasety) samosprávy často zverejňovali údaje o psoch, ktoré sa týkajú životného prostredia, väčší problém však mali pri zverejňovaní údajov o mobilite, kde zabodovalo len 6 samospráv.

Článok a dashboard k hodnoteniu si môžete pozrieť na tomto odkaze.