Pozrite si prezentáciu Miroslava Líšku z Dátovej kancelárie MIRRI SR. Dozviete sa ako vníma súčasný stav otvorených dát na Slovensku a najväčšie problémy a ako ich pomáha riešiť nový centrálny portál otvorených dát, ktorý Dátový kancelária pripravuje.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 4.4.2022.

Okrem centrálneho portálu otvorených dát (data.gov.sk) existuje aj portál opendata.gov.sk, kde sa nachádzajú metodické informácie o otvorených dátach.

Akutálny stav

Slovenska sa nachádza na posledných miestach rebríčka Open Data Maturity. Na Slovensku existuje viacero problémov, jedným z nich je nedostatočné vyhodnocovanie vplyvu otvorených dát. Väčšina cieľov Strategickej priority Otvorené dáta 2018 sa nenaplnila. Chýba tiež katalogizácia otvorených údajov na centrálnom portáli

Nový portál

Portál bude migrovať aj dáta zo súčasného portálu. Jedným z najdôležitejších štandardov v oblasti otvorených údajov je slovník DCAT. Ide o ontológiu, respektíve odporúčané štruktúry dát. Jednotlivé štáty si ho prispôsobujú podľa svojich potrieb. DCAT je odporúčaný pre všetky portály, nie len štátnu správu.

Cieľom centrálneho portálu nie je ukladať dáta, ale slúži skôr ako katalóg všetkých otvorených dát.

Portál bude pozostávať z viacerých modulov:

  • webový portál
  • modul komunita
  • proof of concept
  • NKOD (národný katalóg otvorených dát)
  • úložisko pre zdrojové kódy

Poskytovateľmi dát by mal byť aj akademický, ziskový a neziskový sektor. Portál bude automaticky merať kvalitu datasetov. MIRRI pracuje na riešení pre jednoduchú prevádzku lokálnych portálov , napr. pre samosprávy.