Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o projekte “Spoznaj otvorené dáta” pre stredné školy. Dozviete sa aký je obsah workshopov, aké sú zapojené školy a aké sú výstupy projektu.

Cieľom projektu je predstaviť študentom a pedagógom stredných škôl otvorené dáta ako užitočný zdroj dôveryhodných informácií a ukázať im spôsoby a nástroje s pomocou ktorých môžu s dátami pracovať

Na každej strednej škole usporiadame 2 na seba nadväzujúce interaktívne workshopy. Do projektu bude zapojených 5 stredných škôl z Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zapojené stredné školy:

  • SPŠE Zochova, Bratislava, programovanie,
  • Gymnázium Sereď,
  • Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky, grafický design,
  • Stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava,
  • Spojená škola Slančíkovej, Nitra, spracovanie dát v športe.

1. workshop je venovaný otvorenému vládnutiu a otvoreným dátam: čo sú otvorené dáta, na čo sú dobré,  kde ich nájdeme, ako ich môžeme použiť.

2. workshop je praktický, je venovaný vizualizácii otvorených dát.

Pre ostatné stredné školy bude aj na základe skúseností z workshopov vytvorený voľne prístupný e-learningový modul a 2 videoprednášky

Termín dokončenia projektu: marec 2023

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky