Pozrite si prezentáciu Miroslava Babiča (BlackRuby) o novom projekte, ktorý využíva otvorené samosprávne dáta. Dozviete sa čo je cieľom projektu, aké dáta využíva, aké boli problémy a výzvy pri spracovaní dát a mnoho ďalšieho.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 7.10.2022.

Cieľom projektu Openstats.city je zbierať a vizualizovať finančné údaje samospráv na Slovensku a v zahraničí. Inšpirácia pochádza aj z portálu Otvorená Bratislava. Vizualizované údaje sú lepšie čitateľné. Cieľom je tiež zjednodušiť vyhľadávanie, najmä pre mestá ktoré nemajú použiteľné vyhľadávanie na webe.

Dátové zdroje sú portály otvorených dát miest a obcí. Ďalšími zdrojmi sú Finstat.sk pre slovenské firmy a HitHorizons.com pre zahraničné firmy. Postupne budú spracované aj dáta pre data.europa.eu, cieľom je dostať na portál aj zahraničné obce a mestá.

Problémy:

  • chýbajúce unikátne identifikátory (prebehla komunikácia so samosprávami cez Alvariu, niektoré ich doplnili),
  • malé množstvo doplňujúcich údajov,
  • neexistujúce API (výnimka sú Košice) – spomaľuje spracovanie údajov,
  • regionálne obmedzenia – prístup na portál len zo Slovenska (môže byť problém ak sa na spracovanie údajov využíva zahraničný server)
  • chýbajúce referencie na dokumenty (výnimka Košice).

Autor portálu odporúča pridať čo najviac informácií. Je tiež vhodné zadať aj krajinu dodávateľa.