Pozrite si prezentáciu Evy Singovszkej a Mateja Takácsa z mesta Košice o novom portáli mesta. Dozviete sa ako projekt vznikol, čím bol a je inšpirovaný, aké datasety nájdete na portáli, s akými problémami sa mesto stretlo a čo bude ďalej nasledovať.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 4.4.2022.

Projekt nového portálu (platformy) otvorených je jedným z hlavných výstupov projektu Košice 2.0. Cieľom projektu je meranie kvality obyvateľov mesta a zvyšovanie kvality ponúkaných služieb a ich foriem.

Vzniku portálu predchádzal audit dát.

Autori projektu sa inšpirovali napríklad Prešovom, Brnom, Edmontonom ale aj e-learningom OZ Alvaria.

Tri kritériá, čo mesto chce:

  • zaujímavý a jednoduchý vizuál
  • prístupnosť pre odbornosť (API)
  • udržateľnosť portálu (cena, komplexnosť)

Ako najvhodnejšie bolo vybrané komerčné riešenie na základe verejného obstarávania.

Pilotná verzia portálu bola spustená v januári, dnes je k dispozícii 32 datasetov, z toho 12 geopriestorových. Niektoré dáta sú aktualizované denne, niektoré budú aktualizované nepravidelne. Je možné vyplniť dotazník, kde mesto zisťuje dopyt po dátach. Najväčší záujem bol zaznamenaný v oblasti dopravy a investície.

V rámci magistrátu bola prijatá Smernica pre dátovú politiku a zverejňovanie otvorených dát.

Pri zverejňovaní dát sa vyskytujú aj problémy. Jedným z problémov je vstupovanie do zaužívaných procesov. Každá mestská časť má iným spôsobom spracované svoje údaje. Problémom je aj ľudský faktor – dôležitá je komunikácia, povedomie o otvorených dátach. Mestá sa snaží pomôcť úradníkom zefektívniť proces. Limitujúcim faktorom je aj “pomalosť” štátnej a verejnej správy (najmä ak porovnávame so súkromným sektorom).

Do budúcnosti budú zverejnené nové datasetyvoľby, psi, umelecké diela, daňové nedoplatky. Rozbieha sa spolupráca s mestskými časťami. Takisto by sa mal zlepšiť dizajn stránky.