Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o dopade otvorených dát a o metodike mapovania dopadu otvorených dát na vybrané oblasti SR, ktorá vzniká na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2022-2024

 1. Participatívnym spôsobom vypracovať návrh metodiky mapovania dopadu otvorených dát v SR na vybrané oblasti. Do: 6/2023
 2. Zmapovať a vyhodnotiť kvalitatívne a kvantitatívne dáta vo vybraných oblastiach na základe vypracovanej metodiky a zmapovať a vyhodnotiť dopyt verejnosti po najžiadanejších otvorených dátach verejnej správy Do: 10/2023
 3. Participatívnym spôsobom vypracovať správu o dopade otvorených dát v SR na vybrané oblasti a v spolupráci s relevantnými aktérmi pripraviť pravidelné meranie dopadu otvoreného dát v SR na vybrané oblasti Do: 3/2024

Ciele

Cieľom mapovania dopadu otvorených dát je pochopiť kto a ako používa otvorené dáta, aké produkty z nich vznikajú a lepšie pochopenie používateľov otvorených dát a ich potrieb.

Pomocou tejto aktivity dosiahneme výrazné zlepšenie postavenie Slovenska v rebríčku Open Data Maturity a ďalších rebríčkoch otvorených dát.

CAF model (EU dataportal):

 • Access – akt prístupu k dátam
 • Useakt spracovania dát s cieľom vytvoriť informáciu z ktorej môže byť urobené rozhodnutie
 • Impactvýsledok rozhodnutia urobeného na základe informácie

Participatívny proces

Participatívny proces začal v decembri 2022 a bude pokračovať do mája-júna 2023.

Stretnutia:

 • December 2022 – Prístup k otvoreným dátam
 • Január 2023 – Použitie a opakované použitie otvorených dát (Hosť: Robert Spál: Česká metodika analýzy dopadu otvorených dát do prostredia ČR)
 • Február 2023 – Dopad OD – sociálna oblasť (TBC Hostia: Atlas rómskych komunít, NCZI)
 • Marec 2023 – Dopad OD – politická oblasť (TBC Hostia: Miro Babič)
 • Apríl 2023 – Dopad OD – enviromentálna oblasť (TBC Hostia: Otvorené drevo)
 • Máj 2023 – Dopad OD – ekonomická oblasť + iné oblasti

Viac informácií nájdete na stránke: https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=101829238