Kde nájdeme otvorené dáta

Otvorené dáta sa nachádzajú na špecializovaných portáloch otvorených dát. Základnou funkciou portálu je prístup ku všetkým dátam na jednom mieste, vyhľadávanie datasetov a filtrovanie datasetov. Okrem toho môže portál obsahovať aj vizualizáciu datasetov, články a iné súvisiace informácie.

Slovenský národný portál otvorených dát má adresu data.gov.sk. Portál obsahuje zoznam datasetov, zoznam organizácií, ktoré publikujú otvorené dáta a taktiež možnosť zaregistrovať aplikáciu/vizualizáciu vytvorenú s pomocou otvorených dát.

Hlavná stránka národného portálu otvorených dát (zdroj: data.gov.sk)

Dataset z portálu môžeme stiahnuť pomocou červeného tlačidla preskúmať a stiahnuť.

Európsky centrálny portál otvorených dát má adresu data.europa.eu/sk. Portál automaticky obsahuje aj datasety na centrálnych portáloch krajín EÚ.

V súčasnosti nie sú všetky datasety, ktoré zverejňujú mestá, obce a vyššie územné celky automaticky aj na slovenskom centrálnom portáli. V budúcnosti budú všetky datasety automaticky aj na slovenskom centrálnom portáli.

Samosprávne portály

Bratislava https://opendata.bratislava.sk/ 
Prešovský samosprávny kraj https://www.po-kraj.sk/sk/open-data/ ; https://geopresovregion.sk/
Košický samosprávny kraj https://www.geoportalksk.sk/
Prešov https://egov.presov.sk/
Žilina https://egov.zilina.sk/ 
Košice https://opendata.kosice.sk/ 
Malacky https://egov.malacky.sk/
Hlohovec https://egov.hlohovec.sk/ 
Trnava https://egov.trnava.sk/ 
Skalica https://klient.skalica.sk/
Nitra https://klient.nitra.sk/
Banská Bystrica https://egov.banskabystrica.sk/ 
Trenčín https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/opendata-trencin/ 
Humenné https://egov.humenne.sk
Jaslovské Bohunice https://smart.jaslovske-bohunice.sk/ 
Levice https://egov.levice.sk/ 
Modra https://egov.modra.sk/ 
Martin https://egov.martin.sk/
Rožňava https://egov.roznava.sk/
Pezinok https://egov.pezinok.sk/ 
Kežmarok https://egov.kezmarok.sk/ 
Bratislavský samosprávny kraj https://bratislavskykraj.sk/opendata/
Poprad https://egov.poprad.sk/
Vranov nad Topľou https://data.gov.sk/organization/04e05563-43e2-4433-bfd4-f7d8fdf3cda4
Nitriansky samosprávny kraj https://data.gov.sk/en/organization/1019b3a2-3a12-4b4e-9f5d-46df67a0080d

Aktuálny zoznam samosprávnych portálov spolu s približným počtom datasetov a ďalšími informáciami je k dispozícii na tejto adrese.