Kontrola moci – zúčtovateľnosť

Keďže občania svoju moc v demokracii prepožičiavajú, tak majú zároveň právo, a v prenesenom slova zmysle aj povinnosť výkon moci kontrolovať. Zároveň tí, ktorým je moc zverená majú povinnosť sa kontrole podrobiť – majú povinnosť znášať a odpovedať na kritiku, musia zodpovedať každú otázku, ktorú ich výkon moci vzbudzuje, a sú povinný niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie. Ak sú tieto podmienky naplnené tak hovoríme o zúčtovateľnosti.

Zúčtovateľnosť v dobe Internetu

Ak chce štát efektívne fungovať tak musí zhromažďovať veľké množstvo rôznych údajov. V dobe pred zavedením internetu bolo tieto údaje náročné šíriť, a jednoduchšie bolo poskytnúť verejnosti už hotové výstupy – štatistiky, závery a podobne. Príchod Internetu a nových technológií situáciu radikálne obrátil – údaje, ktoré štát zhromaždí je oveľa jednoduchšie zverejniť formou datasetu. So zverejnenými dátami môžu občania pracovať akokoľvek uznajú za vhodné – môžu z nich ťažiť tie najrôznejšie informácie a kombináciou rôznych prístupov a datasetov vytvoriť nové aplikácie, získať nové poznatky, alebo podporiť vlastné podnikanie. Zverejňovanie otvorených dát je preto obojstranne výhodné ako pre štát tak aj pre občanov. O čo viac – otvorené dáta sú aj nástrojom transparentnosti a zúčtovateľnosti. Občania môžu aj cez otvorené dáta vidieť čo štát robí a odhadovať aké dôsledky to bude mať.

Zdieľanie údajov v dobe Internetu – schéma (zdroj: Pixabay.com)