Otvorené dáta a ich využitie


Skrátený obsah prednášky:

Transparentnosť znamená priehľadný, priesvitný. Čo je transparentné, to toho vieme vidieť, kontrolovať alebo zasahovať. V prípade školy vidíme od toho čo robí škola (zverejňuje informácie) a dáva možnosť sa zapojiť (participatívny rozpočet). Na úrovni štátu to znamená možnosť napríklad spisovať petície, poslať infožiadosť, pripomienkovať materiály, atď.
Otvorené dáta sú strojovo spracovateľné (ľahko spracovateľné počítačom – formáty excel, csv, json, xml a ďalšie) a sú zverejňované pod otvorenou licenciou. Najčastejšie sa používa otvorená licencia licencia Creative Commons.
Otvorené dáta najčastejšie zverejňuje štátna správa – ministerstvá, Štatistický úrad SR, rôzne štátne orgány alebo samospráva – mestá, obce, vyššie územné celky. Môžu to robiť aj firmy (napr. Google, Waze), ale aj neziskový sektor.
Medzi výhody otvorených dát patrí dostupnosť zadarmo, ľahká spracovateľnosť, dôveryhodnosť a použiteľnosť na rôzne účely.
Otvorené dáta sú zverejňované na portáloch otvorených dát, kde je ich možné vyhľadať a stiahnuť. Centrálny portál Slovenska má adresu data.gov.sk, existuje tiež európsky portál ktorý združuje datasety krajín EÚ. Samosprávne portály obsahujú datasety zverejňované mestami, VÚC, obcami. Najväčšie sú Prešov, Bratislava, Prešovský samosprávny kraj.
Otvorené dáta sa využívajú na aplikácie alebo vizualizácie – komerčné či nekomerčné.
Príklady využitia otvorených dát:
Finstat – komerčná firma – spracováva údaje o firmách, dlžníkoch, udalostiach vo firmách.
MHD Prešov – vyhľadávač verejnej dopravy v Prešove.
Oznamy Prešov – možnosť nechať si zasielať údaje z elektronickej tabule mesta na základe vybraných nastavení.
Vizuálny smog – vytvorilo OZ Alvaria na základe otvorených dát mesta Trnava – obsahuje vizuálny smog na mape, podľa ulíc, mestských častí a ďalšie súvisiace informácie.