Čo sú a čo nie sú otvorené dáta

Otvorené dáta nie sú ľubovoľné dáta, ktoré sa dajú stiahnuť na internete.

Otvorené dáta sú dáta (datasety – súbory s dátami), ktoré sú strojovo spracovateľné a majú otvorenú licenciu. Najčastejšie ich zverejňuje štátna správa (ministerstvá, Štatistický úrad SR, rôzne úrady) alebo mestá, obce a vyššie územné celky.

Strojová spracovateľnosť

Strojovo spracovateľné znamená, že sú dobre spracovateľné programami na spracovanie údajov (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Power BI, GIS a iné) a pri programovaní.

Takéto dáta sú poskytované vo formátoch XLSX, XLS, JSON, CSV, XML atď.
× Nie sú poskytované vo formátoch DOC, TXT, JPG, PDF atď.

Formát súboru môžeme rozlíšiť podľa ikony alebo podľa prípony súboru za bodkou. Napr. subor.txt má formát TXT.

Licencia

Licencia určuje na čo môžeme a na čo nemôžeme dáta použiť. Pre otvorené dáta sa najčastejšie používajú otvorené licencie. Najpoužívanejšia otvorená licencia je Creative Commons. Licencia sa označuje buď  textovo alebo logom.

Logo licencie Creative Commons (zdroj: creativecommons.org)

Licencia Creative Commons môže obsahovať podmienky, podľa ktorých je možné dáta použiť, napríklad:

Je potrebné uviesť zdroj údajov.

Je potrebné uviesť zdroj údajov a výsledok práce publikovať pod rovnakou licenciou.

Otvorené dáta sú k dispozícii na stiahnutie na portáloch otvorených dát.