Spájanie dát

Spájanie dát je nutné vtedy, ak máme dva alebo viac datasetov, ktoré chceme spoločne vizualizovať.

Spájaním dát sa vytvára nová pridaná hodnota – nová informácia, keď sa jeden dataset obohatí o dáta z druhého.

Napríklad ak máme dáta o uliciach a počte obyvateľov na ulici, tak k nim môžeme pridať dáta o počte smetných košov na ulici a zistiť tak, ktoré ulice majú veľa obyvateľov a málo košov, čo naznačuje že je potrebných viac košov.

Základné typy spájania dát

Pripojenie

Spájame dáta, ktoré majú podobnú štruktúru – teda majú podobné stĺpce. Chceme pridať riadky.

 

Zlúčenie

Spájame dáta na základe spoločného stĺpca. Chceme pridať stĺpce.

V rôznych softwarových nástrojoch sa tieto úkony môžu volať rôzne. Návod na zlúčenie dát v Microsoft Power BI nájdete na youtubovom kanáli Alvaria.