Prezentácie z workshopov

Workshop č. 1 – Otvorené dáta a ich využitie

 • Čo je otvorené vládnutie a prečo je dobré
 • Transparentnosť vlády
 • Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré
 • Výhody otvorených dát
 • Kde nájdeme otvorené dáta
 • Kto ich zverejňuje
 • Na čo ich vieme použiť, ukážky napr. aplikácie, vizualizácie

Otvorené vládnutie
Prezentácia – Bratislava
Prezentácia – Nitra
Prezentácia – Nové Zámky
Prezentácia – Sereď

Workshop č. 2 – Vizualizácia otvorených dát

 • Nástroje na vizualizáciu dát
 • Ako vytvoriť vizualizáciu
 • Načítanie datasetov
 • Práca so stĺpcami
 • Vytvorenie prvku – graf, mapa, tabuľka
 • Formátovanie prvku
 • Filtre
 • Spájanie dát
 • Publikovanie
 • Ďalšie materiály

Prezentácia

Prezentácie aj všetky materiály z tohto kurzu je možné voľne využívať a upravovať (s uvedením autora).