Výhody otvorených dát

Výhody otvorených dát sú najmä:

  • Sú dostupné zadarmo – otvorené dáta sú dostupné zadarmo, čo je výhodné najmä pre používateľov ktorí si nemôžu dovoliť dáta kupovať – napr. študenti, začínajúce firmy či neziskové organizácie,
  • Ich spracovanie je jednoduché – dáta sú k dispozícii vo formátoch vhodných na spracovanie dát počítačom, čím sa šetrí čas,
  • Dôveryhodnosť – dáta sú zverejňované oficiálnymi inštitúciami zo štátnej správy alebo samosprávy, ktoré tieto dáta zbierajú, spracovávajú a používajú pri svojej činnosti,
  • Je možné ich použiť na ľubovoľný účel – licencia by mala umožňovať použitie na komerčné ako aj neziskové účely (napríklad licencie Creative Commons BY a 0).