Kontakt

info@alvaria.sk

Open data portály slovenských samospráv

Datasety

Slovenské samosprávy zverejňujú k aprílu 2022 spolu viac ako 1500 datasetov. Z tohto počtu však tvoria datasety hlavného mesta Bratislava až viac ako 900 datasetov, druhý Prešovský samosprávny kraj zverejňuje približne 226 datasetov a tretí Trnavský samosprávny kraj približne 118. Samosprávy zverejňujú aj geo datasety (datasety obsahujúce georeferenčné informácie) a tiež sprístupňujú API (aplikačné programové rozhranie). Nižšie ponúkame prehľadnú interaktívnu mapu s počtami datasetov podľa jednotlivých kategórií a samospráv. Počty datasetov sú orientačné.

Dataset definujeme ako jedinečný súbor dát, teda nezáleží na tom, koľkokrát je na stránke uložený v rôznych formátoch. Teda napríklad dataset “Počet psov podľa ulíc” uložený vo formátoch CSV, XLSX a PDF je stále jeden (a ten istý) dataset.

Zoznam samospráv, počty datasetov ako aj adresu open dátového portálu ponúkame nižšie:

Poradové číslo Samospráva Subjekt Datasety spolu z toho datasety s georeferenčnými údajmi (GEO) Odkaz
1 Bratislava Magistrát hl. mesta 905 ? https://opendata.bratislava.sk/ 
2 Prešovský samosprávny kraj VÚC 226 214 https://www.po-kraj.sk/sk/open-data/; https://geopresovregion.sk/
3 Trnavský samosprávny kraj VÚC 118 105 https://opendata.trnava-vuc.sk/
4 Košický samosprávny kraj VÚC 66 66 https://www.geoportalksk.sk/
5 Prešov Mesto 64 26 https://egov.presov.sk/
6 Žilina Mesto 42 8 https://egov.zilina.sk/ 
7 Košice Mesto 34 14 https://opendata.kosice.sk/
8 Malacky Mesto 30 0 https://egov.malacky.sk/
9 Hlohovec Mesto 24 0 https://egov.hlohovec.sk/ 
10 Trnava Mesto 24 3 https://egov.trnava.sk/ 
11 Zvolen Mesto 24 0 https://data.slovensko.sk/ 
12 Skalica Mesto 23 0 https://klient.skalica.sk/
13 Nitra Mesto 23 0 https://klient.nitra.sk/
14 Banská Bystrica Mesto 22 0 https://egov.banskabystrica.sk/ 
15 Trenčín Mesto 21 2 https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/opendata-trencin/ 
16 Cífer Obec 21 1 https://data.slovensko.sk/
17 Humenné Mesto 21 0 https://egov.humenne.sk
18 Jaslovské Bohunice Obec 19 0 https://smart.jaslovske-bohunice.sk/
19 Tvrdošín Mesto 19 0 https://data.slovensko.sk/
20 Levice Mesto 18 0 https://egov.levice.sk/ 
21 Modra Mesto 17 0 https://egov.modra.sk/ 
22 Martin Mesto 16 0 https://egov.martin.sk/
23 Rožňava Mesto 15 0 https://egov.roznava.sk/
24 Pezinok Mesto 14 0 https://egov.pezinok.sk/ 
25 Kežmarok Mesto 13 0 https://egov.kezmarok.sk/ 
26 Nové Mesto nad Váhom Mesto 12 19 https://data.slovensko/
27 Brezno Mesto 10 0 https://egov.brezno.sk
28 Bratislavský samosprávny kraj VÚC 7 2 https://bratislavskykraj.sk/opendata/
29 Poprad Mesto 5 0 https://egov.poprad.sk/
30 Nitriansky samosprávny kraj VÚC 4 0 https://data.slovensko.sk/
Formáty

Slovenské samosprávy používajú vo väčšine prípadov jedného dodávateľa modulu pre otvorené dáta. Z tohto dôvodu sú aj ponúkané formáty do istej miery unifikované. Pokiaľ si chcete súbory prezrieť, je možné využiť PDF, CSV alebo XLSX súbory. Pre analytickú prácu s obsahom sú použiteľné CSV alebo XLSX súbory. Bohužiaľ CSV súbory niektoré samosprávy nemajú, náhrada za ne je potom XLSX súbor, ktorý však nie otvoreným formátom. Pre programátorov alebo pokročilejších používateľov sú určené formáty JSON alebo XML. Čo sa týka geografických údajov, používajú sa rôzne formáty – SHP, GEO JSON alebo KML.

Poradové číslo Samospráva Subjekt Formáty Formáty (GEO)
1 Bratislava Magistrát hl. mesta rôzne rôzne
2 Prešovský samosprávny kraj VÚC CSV XML CSV / SHP
3 Prešov Mesto XML, JSON, XML.NET SHP (ZIP), KML, GEO JSON
4 Žilina Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET SHP, KML, GEO JSON
5 Košice Mesto CSV, JDF SHP, KML, GEO JSON
6 Hlohovec Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
7 Trnava Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET SHP, KML, GEO JSON
8 Banská Bystrica Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
9 Trenčín Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET WMS, API
10 Levice Mesto XML
11 Modra Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
12 Martin Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
13 Pezinok Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
14 Kežmarok Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
15 Jaslovské Bohunice Obec JSON CSV
16 Malacky Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
17 Nitriansky samosprávny kraj VÚC CSV
18 Poprad Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
19 Nitra Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
20 Košický samosprávny kraj VÚC CSV GEOJSON, SHAPEFILE
21 Rožňava Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
22 Bratislavský samosprávny kraj VÚC XML CSV JDF, GTFS, CSV
23 Humenné Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
24 Skalica Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
25 Trnavský samosprávny kraj VÚC CSV KML GEOJSON SHAPEFILE
26 Brezno Mesto XML PDF XLSX JSON XML.NET
27 Zvolen Mesto CSV JSON ODS
Väčšina samospráv používa riešenie od jedného dodávateľa, ktoré je však graficky variabilné (zdroj: koláž, webové stránky miest: https://egov.trnava.sk/, https://egov.zilina.sk/, https://egov.presov.sk/, https://egov.levice.sk)
Licencie

Čo sa týka licencií, všetky samosprávy s výnimkou NSK používajú licenciu Creative Commons Attribution 4.0 International. V prípade tejto licencie je možné údaje voľne použiť, je však potrebné uviesť zdroj a to, či údaje boli zmenené.

Poradové číslo Samospráva Subjekt Licencia Licencia (GEO)
1 Bratislava Magistrát hl. mesta Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
2 Prešovský samosprávny kraj VÚC Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
3 Prešov Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
4 Žilina Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
5 Košice Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
6 Hlohovec Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
7 Trnava Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
8 Banská Bystrica Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
9 Trenčín Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
10 Levice Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
11 Modra Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
12 Martin Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
13 Pezinok Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
14 Kežmarok Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
15 Jaslovské Bohunice Obec Creative Commons Attribution 4.0 international
16 Malacky Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
17 Nitriansky samosprávny kraj VÚC Iné (Nekomerčné)
18 Poprad Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
19 Nitra Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
20 Košický samosprávny kraj VÚC Creative Commons Attribution 4.0 international Creative Commons Attribution 4.0 international
21 Rožňava Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
22 Bratislavský samosprávny kraj VÚC neuvedené
23 Humenné Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
24 Skalica Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
25 Trnavský samosprávny kraj VÚC Creative Commons Attribution 4.0 international
26 Brezno Mesto Creative Commons Attribution 4.0 international
27 Zvolen Mesto neuvedené