Featured Video Play Icon

Pozrite si video z prezentácie Ivana Ivanca, programátora, ktorý je autorom open data aplikácie Oznamypresov.sk.  Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Trenčíne, ktoré organizovalo naše občianske združenie v termíne 9.-10. septembra 2020. Partnerom podujatia bolo mesto Trenčín.   

Na aplikácii som robil už pred tým (hackathonom)ale vôbec som si nemyslel, že to dotiahnem takto ďaleko, že to vo veľkej väčšine funguje úplne automatickyCelá mágia sa stala na 1. prešovskom hackathone, kde som zrazu stretol  ľudí z katastra, ktorí mi povedali fintu ako z parcelného čísla spraviť GPS súradnicu, . . . ľudí, ktorí mi dokázali z textu vyhľadať parcely, keďže tie parcely nemajú štandardizovaný zápis. Hľadali sme asi v 100 dokumentoch, ako všelijako dokážu úradníci napísať parcelu ,aby sme počítač naučili, čo všetko má hľadať. . .  Na hackathone boli piati ľudia a každý z nich ovládal kľúčovú technológiu, ktorú som potreboval, aby to celé takto krásne fungovalo. . . Ja by som to tiež po prebdených nociach zvládol, ale takto to bolo za víkend. . . Robte hackathony. “ hovorí Ivan Ivanco, autor open data aplikácie oznamypresov.sk.  

Frustrácia na strane úradníkov a obyvateľov mesta pramení aj z toho, že napriek tomu, že radnica generuje množstvo relevantných oznamov pre obyvateľov – od výrubu stromov, prerušenia distribúcie elektriny, výberové konania, všeobecné záväzné nariadenia, uzáveryobyvatelia oznamy na úradných tabuliach nečítajú. Výsledkom je, že obyvatelia nie vždy presne vedia,  čo prečo sa aktuálne deje v meste. Tento problém rieši aplikácia oznamypresov.sk, ktorá funguje ako nástroj na lepšie a adresnejšie informovanie ľudí v meste. Obyvatelia mesta dostávajú priamo do emailu tie oznamy z radnice, ktoré ich zaujímajú vzhľadom na lokalitu, v ktorej žijú To ako aplikácia presne funguje sa dozviete priamo od autora, Ivana Ivanca,  z videa vyššie.  

V rámci vývoja aplikácie bolo potrebné prekonať niekoľko technických problémov, ktoré boli vyriešené aj vďaka účasti na 1. Šarišskom hackathone 

  • Automatizovane identifikovať čísla parciel v pdf dokumentoch pre nejednotný spôsob zverejňovania   
  • Premeniť čísla parciel na GPS súradnice pre geolokalizáciu oznamu – aby bolo možné priradiť oznamy ku konkrétnym lokalite a bodom záujmu používateľa 
  • Implementovať OCR (Optical character recognitiondata scrapera na prevedenie nečitateľných pdf na text  
  • Strojovo nespracovateľné dáta – metadáta o ozname sú vo formáte json, samotný oznam je v PDF.  

Oznamypresov.sk boli pilotne vytvorené nad elektronickou úradnou tabuľou mesta Prešov. Riešenie je pripravené na nasadenie aj do iných miest, ktoré používajú rovnaký informačný systém ako Prešov. Pre bližšie informácie kontaktujte autora 

Ivan Ivanco vo videu radí ako vylepšiť kvalitu zverejňovaných údajov a na ktoré veci nemožno zabudnúť, ak úrad chce, aby sa so zverejnenými dátami aj reálne pracovalo. Jednou z jeho rád je organizovať hackathony, kde sa stretnú dobrovoľníci ochotní investovať svoj voľný čas do vývoja riešení nad mestskými dátami. Pozrite si videozáznam z jeho prednášky a dozviete sa viac