Podieľali sme sa na tvorbe Analýzy ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022

Vypracovanie Analýzy ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát (ďalej len "analýza") vyplýva z úloh Akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, konkrétne na základe úlohy B.10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky...