Featured Video Play Icon

Pozrite si video z prezentácie Mareka Hudáka, analytika z Oddelenia Inštitútu strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,  ktorý sa podieľa na budovaní portálu geopriestorových informácií regiónu. Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Prešove, ktoré organizovalo naše občianske združenie v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v termíne 23.-24. septembra 2020. 

PSK je prvým vyšším územným celkom, ktorý si v úrade zriadil analytickú jednotku. Súčasťou analytickej jednotky je aj GIS tím, ktorý sa venuje strategickému plánovaniu, analytickým činnostiach a publikovaniu otvorených dát o regióne. Zriadenie analytickej jednotky a inštitucionalizovanie GIS tímu súvisí s implementáciou projektu Catching up regions, ktorý má za cieľ stierať rozdiely medzi európskymi regiónmi.  

“Našim poslaním je budovať kvalitnú open spatial data databázu a tzv. infraštruktúru priestorových informácií . Pojem “regional spatial data infrastructure” zahŕňa ľudí, politiky, technológie, metódy pre zdieľanie a využívanie priestorových údajov naprieč jednotlivými inštitúciami a  úrovňami štátu. A to s cieľom docieliť kvalitné poznanie regiónu a efektívnu výmenu kvalitných informácií. “   

Portál geopresovregion.sk momentálne obsahuje:

  • 170 otvorených datasetov
  • 12 tematických máp
  • 12 dátových zdrojov

Otvorenosť je jeden zo základných princípov fungovania tímu, ktorý je zodpovedný za budovanie dátovej infraštruktúry PSK. Nehovoríme však len o transparentnosti a otvorených vzťahoch s kľúčovými aktérmi a verejnosťou.  Pri budovaní portálu priestorových informáciami využíva PSK hlavne open source riešenia ako GeOrchestra, QGis, KNIME, INPUT a i.

Cieľom PSK nie je však len sprístupňovať údaje. Údaje sú nevyhnutným vstupom do analytických a plánovacích činností PSK.

O konkrétnych prípadových štúdiách využitia otvorených geopriestorových dát pri plánovaní politík, či odhadov dopadu koronavírusu na rozpočty obcí, míľnikoch a technických riešeniach hovorí Marek Hudák vo videu vyššie.