Prečítajte si čo je nové vo svete dát: Open Data Report #57

Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových...

Podieľali sme sa na tvorbe Analýzy zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2023

Vypracovanie Analýzy zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát (ďalej len “analýza”) vyplýva z úloh Akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, konkrétne na základe úlohy B.10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike...

Udržateľnosť samosprávnych portálov otvorených dát – analýza

Ako vidíme budúcnosť rozvoja otvorených dát na Slovensku? Úvod Otvorené dáta sú štandard zverejňovania dát v otvorených formátoch s otvorenou licenciou tak, aby mohli byť dáta využité v rôznych sektoroch - mimovládny, firemný, verejný či akademický. Napriek tomu že zákon...