Prečítajte si čo je nové vo svete dát: Open Data Report #55

Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových...

Prečítajte si čo je nové vo svete dát: Open Data Report #54

Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových...

Predstavili sme stredoškolákom otvorené dáta prostredníctvom projektu Spoznaj otvorené dáta

O projekte Projekt nadväzuje na projekt Open Data Lab realizovaný na vysokých školách v októbri 2021 – februári 2022. Projekt je oproti Open Data Lab-u zjednodušený a je realizovaný prezenčne priamo na školách. Cieľom projektu je predstaviť študentom a pedagógom...

Prečítajte si čo je nové vo svete dát: Open Data Report #53

Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových...