Prečítajte si čo je nové vo svete dát: Open Data Report #37

Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových...

Open Data Lab – Študentské projekty

Študentské projekty boli odprezentované na Demo Dni 24.1.2022.

Študentské projekty boli odprezentované na Demo Dni 24.1.2022 za účasti zástupcov samospráv a expertov z praxe. O projekte Open Data LabWorkshopyBalík vzdelávacích materiálov Projekty vypracovali študenti VŠ Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied a...