Prečítajte si čo je nové vo svete dát: Open Data Report #36

Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových...

Open Data Lab – Dokončenie vizualizácie dát – na čo nezabudnúť?

V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom ukázali zoznam úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab. Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a...

Open Data Lab – otvorené dáta Štatistického úradu SR, otvorené georeferenčné údaje a otvorené dáta mesta Prešov

V rámci Workshopu #3 sme študentom predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR a prácu s nimi, otvorené georeferenčné údaje a prácu s otvorenými dátami mesta Prešov.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab. Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a...