Najdispoj.sk – užitočný vyhľadávač spojov verejnej dopravy založený na otvorených dátach

Projekt Najdispoj si kladie za cieľ: vytvoriť moderný open source vyhľadávač spojov, pokrývajúci celé územie SR a ČR, s použitím otvorených zdrojov dát všetkého druhu, zlepšiť prístupnosť a zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy, presadzovať použitie open source softvéru a otvorených dát...