Prečo a ako licencovať otvorené dáta

Z pohľadu vysporiadania práv anglický výraz open data vyjadruje, že možno údaje voľne, a to aj opakovane používať a šíriť. Takéto použitie však naráža na určité hranice, ktoré sú stanovené právnou úpravou alebo vôľou nositeľa práv.   V praxi vznikajú tri základné...

Spustili sme sériu online workshopov: Open Data v mestách a krajoch – Žilina, Nitra

Po prestávke, ktorá súvisela so situáciou okolo pandémie koronavírusu sme znovu spustili naše plánované podujatia Mestá a Open Data. Podujatia sme  presunuli do online prostredia vo forme 3 online workshopov, ktorých program koncipujeme na základe podnetov od účastníkov workshopu. V rámci...