Čuchová mapa Brna alebo “Brno voní” je naozaj nezvyčajnou aplikáciou z kategórie pocitových máp, ktorú medzi príkladmi využitia otvorených dát eviduje mesto Brno. Aplikácia zapája používateľov do mapovania príjemných a nepríjemných vôni v meste.

Pocitové mapy sú mapy, do ktorých samotní obyvatelia pridávajú informácie – kde v meste sa cítia (ne)príjemne, (ne)bezpečne, alebo na ktorom mieste by si niečo konkrétne priali. Po zapojení dostatočného množstva ľudí možno identifikovať klustre miest príjemných či nepríjemných pocitov, či podnetov.

V tomto prípade ide o pocitovú mapu pachov, vôní, zápachov… skrátka čuchových vnemov, príjemných i nepríjemných. O tom, či ten-ktorý pach smrdí alebo vonia, rozhodujú samotní užívatelia.

Dobrým príkladom, že to nie je jednoznačné, je pach marihuany. Pod brnianskou katedrálou je špendlík „Místo kde lidi chodí hulit trávu“, pričom toto miest má 19 hlasov za možnosť „vonia“ a 10 hlasov za možnosť „smrdí“. No a dvaja užívatelia označili tretiu možnosť – „necítim“.

Najvoňavším miestom Brna podľa mapy sú oriešky v podchode pod nádražím – 561 hlasov za vôňu, no o tom, že aj pri pachoch jedál veľmi záleží od vkusu, svedčí aj 107 hlasov za smrad. Používatelia aplikácie sa zhodli, že za najmenej voňavé miesto možno považovať časť Brna, kde prespávajú ľudia bez domova. Ostatné najvoňavšie a najsmadľavejšie miesta si možno pozrieť v „pachparáde“ hneď pod mapou.

zdroj: Náhľad z aplikácie Brno voní.

Miesta samozrejme môžu pridávať aj samotní užívatelia. Stačí kliknúť na „přidat místo“ a otvorí sa formulár na pridanie nového pachu. Užívateľ zvolí miesto, môže pridať fotku, následne pridá názov miesta a zvolí z piatich kategórií pachu: jedlo, príroda, mesto, zvieratá a iné/netuším. V poslednom kroku zvolí intenzitu pachu na škále od „cítím to jen já“ až po „cítí to až v Praze“. Taktiež možno uviesť čas či periodicitu zápachu – či je ho cítiť iba niekedy alebo stále.

Ide o veľmi svojskú aplikáciu, ktorá však má informatívnu hodnotu tak pre obyvateľov, ako aj pre vedenie mesta. Smradľavé miesta sú príznakmi problémových lokalít, ktoré znižujú komfort života v meste, ale aj odrádzajú turistov, najmä ak sa nachádzajú v turistických lokalitách ako napr. stanice či frekventované podchody.

Autorom aplikácie by sme odporučili trochu popracovať na grafickom prevedení samotnej mapy. Keďže lokalizačné štítky všetky rovnakého tvaru i farby, na prvý pohľad nie je jasné, ktoré miesta sú voňavejšie a ktoré smradľavejšie. Riešením by mohlo byť napríklad farebné rozlíšenie terčíkov podľa miery smradľavosti, ako vyplýva z hlasovania užívateľov. Taktiež by bolo možné doplniť ikonky podľa piatich rozlišovaných kategórií zápachu. Užívateľ by tak mal hneď jasnú informáciu, ktorým miestam sa má vyhýbať a naopak, kam má zájsť, pokiaľ si chce dopriať voňavý zážitok.