Cieľ aplikácie

Prehľadná poľská aplikácia Gdańsk v číslach predstavuje ďalšiu snahu tejto samosprávy budovať otvorenejšie a transparentnejšie mesto pre život svojich obyvateľov. Gdańsk patrí k vzorným poskytovateľom množstva informácií vo forme otvorených dát. Mesto dokonca niektoré z nich na svojej webovej stránke každodenne automaticky aktualizuje, a tak prispieva k jednoduchému a aktuálnemu zisťovaniu informácií.

Cieľom aplikácie Gdańsk v číslach je vizualizovať štatistické údaje mesta z rôznych oblastí ako obyvateľstvo, vzdelávanie, rozpočet, mobilita a doprava, hospodárstvo, životné prostredie a i. Aplikácia využíva už zverejnené datasety mesta v rôznych otvorených dátových formátoch (CSV, HTML, XVL, XLSX), ako aj zo štatistického zisťovania údajov.

Ako aplikácia funguje

Celé prevedenie aplikácie je veľmi jednoduché a zároveň vizuálne efektívne. V úvodnom dashboarde si stačí vybrať kategóriu, pre ktorú chceme zistiť detailnejšie štatistiky, napríklad školstvo, obyvateľstvo, hospodárstvo, rozpočet, nehnuteľnosti, životné prostredie, doprava, umenie a kultúra alebo cestovný ruch.  Následne sa  vám zobrazia  tematické základné  fakty a zaujímavostí v aktuálnych číslach.

Zdroj: Náhľad z aplikácie Gdaňsk v číslach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade školstva sa napríklad hneď dozviete počet miest vo verejných a súkromných škôlkach v Gdańsku v školskom roku 2018/19 (1629), alebo koľko percent obyvateľov Gdańska má vysokoškolský diplom (24%).

Vlakovou funkcionalitou tejto aplikácie sú rôznorodé interaktívne grafy,  mapy,  vizualizácie, ktoré prehľadne zobrazujú jednotlivé informácie. Z každej kategórie je k dispozícii približne 5-7 rôznych grafov. Z kategórie trh práce získate informácie napríklad o počte zamestnaných ľudí v Gdańsku od roku 2000-2018, alebo percentuálny podiel vývoja nezamestnanosti v rovnakom období. Dostupné sú dáta aj o dochádzaní do práce v rámci mesta Gdańsku, či dáta nezamestnanosti:

Zdroj: Náhľad z aplikácie Gdaňsk v číslach.

Ohľadom zdravotnej starostlivosti sú k dispozícii grafy o počte lôžok podľa oddelenia v gdańských nemocniciach.

Zdroj: Náhľad z aplikácie Gdaňsk v číslach.

Prínosy aplikácie

Za výhodu považujeme veľmi širokú škálu informácií od základných faktov (počet obyvateľstva, príjmy/ výdavky mesta) po zaujímavé informácie, ktoré by vám možno ani nepadlo hľadať (rebríček populárnosti ženských aj mužských mien detí narodených v roku 2019, počet čitateľov a kníh vo verejných knižniciach v Gdansku od roku 2000).

Pridanou hodnotou je, že si informácie obsiahnuté v interaktívnych grafoch viete jedným kliknutím hneď aj stiahnuť vo forme Excel dokumentu. Zároveň, dôležitou informáciou, ktorá je prístupná pri každej kategórii je dátum poslednej aktualizácie údajov.

Okrem zvyšovania transparentnosti či informovanosti má aplikácia aj edukatívny charakter a je možné ju využiť napríklad aj v školách, kde dokáže žiakov vizuálne zaujímavou formou naučiť množstvo informácií o samospráve Gdansk. Všetky jej funkcionality sú dostupné zadarmo a vo forme webového portálu.

Za prínos stránky považujeme:

  • Zvyšovanie transparentnosti riadenia mesta
  • Zvyšovanie informovanosti obyvateľov
  • Edukatívny charakter

Poučenie pre naše mestá, obce, kraje a štátne inštitúcie

Aplikácia Gdaňsk v číslach, ktorú spravuje poľská samospráva, je vynikajúcim príkladom, ako môže samospráva uchopiť informovanie obyvateľov proaktívnejšie a efektívnejšie. Najrôznejšie dáta vizualizované vo webovej aplikácií sú oveľa ľahšie pochopiteľné pre občanov v porovnaní s tým, ak by sa musel prehrabávať scanmi, úradnými dokumentmi, či stovkami tabuľkových súborov. Takto má obyvateľ k dispozícii zrozumiteľné dátové prehľady na pár kliknutí. Možnosť stiahnuť si datasety v jednotlivých témach je už len čerešničkou na torte.

Môžeme viesť diskusiu o tom, či je úlohou samosprávy vyvíjať, či obstarávať webstránky na vizualizáciu štatistických údajov mesta. Či informovanie obyvateľov nekončí plnením zákonných povinností v oblasti zverejňovania. Asi sa však zhodneme na tom, že úlohou samospráv nie je len technokraticky informovať o dianí v meste, ale aj komunikovať informácie vo forme, ktorej občan rozumie.