Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Martin začal zverejňovať otvorené dáta

Mesto Martin sa pridalo k mestám na Slovensku, ktoré zverejňujú otvorené dáta. Na portáli egov.martin.sk sa nachádza 16 datasetov, medzi nimi zoznam adries, počty občanov podľa rôznych kritérií, počet prihlásených psov, objednávky, faktúry a zmluvy a zoznam ulíc. Dáta sú dostupné vo formátoch XML, PDF, XLSX, JSON, XML.NET. Použitá je licencia Creative Commons Attribution (CC-BY).

Mesto na svojej hlavnej stránke ani v sekcii Transparentné mesto neuvádza odkaz na portál, odkazujú však naň viaceré iné sekcie (napr. zmluvy, údaje o meste, atď.).

2. Pracovná skupina Otvorené údaje + Dátoví kurátori

V utorok 25.1.2022 sa uskutočnilo online zasadnutie pracovnej skupiny Otvorené údaje + Dátoví kurátori pri MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR).

Program:

  • Projekt Open data lab – informácia 
  • Informácia o 3. vlne odburávania byrokracie k 1.1.2022 („QW3“)​
  • NP Otvorené údaje 2.0​
  • Transponovanie smernice 2019/1024 (ODD – OpenDataDirective)​
  • OpenData, NKIVS, Strategická priorita (aktualizácia SP Open data)​
  • Plán zlepšenia postavenia SR v rebríčkoch – aktuálny stav​
  • Dopytová výzva Manažment údajov – aktuálny stav, resp. požiadavky na úpravu podmienok ​
  • Plány/ Aktivity jednotlivých rezortov s Open dátami na rok 2022​ (krátka prezentácia plánov jednotlivých rezortov) ​
  • Open data úlohy z Uznesení vlády SR s termínom plnenia 31.03. (+ informácia o zrušení úloh)

Pozrite si záznam: https://www.youtube.com/watch?v=3Bx5lsPtdmg&ab_channel=D%C3%A1tov%C3%A1Kancel%C3%A1ria
Pozrite si viac infomácií o NP Otvorené údaje 2.0: https://platforma.slovensko.digital/t/dennik-np-opendata-2-0/7933/65

3. Návod na otvorené dáta mesta Prešov

 V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom ukázali ako pracovať s otvorenými datasetmi a georeferenčnými dátami mesta Prešov.

Prešov zverejňuje bežné aj georeferenčné datasety (obsahujú body ale aj plochy). Bežné datasety sú zverejňované vo formátoch JSON, XML, XML.NET. Spracovanie týchto údajov je trochu zložitejšie, je ich však možné spracovať v nástroji na vizualizáciu PowerBI. Goereferenčné dáta (body) sú dostupné vo formáte KML, ktorý je podobný súborom XML, ktoré sa dajú otvoriť v MS Excel. Po uložení ako súbor MS Excel je možné tento súbor použiť v ľubovoľnom nástroji na vizualizáciu dát.

Pozrite si návod: https://www.alvaria.sk/aiovg_videos/4738/

4. Nové aplikácie a analýzy

  • Lesy Slovenskej republiky zverejnili webovú aplikáciu Otvorené drevo, ktorá obsahuje informácie o preprave dreva. Aplikácia obsahuje grafy, mapu a API.

5. Chyba v starších verziách licencie Creative Commons spôsobuje rozmach internetových trollov

Licencia Creative Commons mala odbremeniť ľudí od komplikovaného dohadovania licenčných podmienok a umožniť legálne používanie diel iných. V tomto bola a je veľmi úspešná.

Prvé 3 verzie licencie však obsahovali malú chybu, ktorá spôsobuje že ak používateľ poruší licenciu, automaticky sa zruší. V praxi potom stačí opomenutie niektorej povinnosti vyplývajúcej z licencie (čo môže znamenať aj malý preklep) a použitie diela je nelegálne a teda súdne vymáhateľné.

To využívajú internetoví trollovia, ktorí skenujú internet aby našli takéto porušenia a následné posielajú predžalobné výzvy a faktúry na zaplatenie tisícov dolárov.
Je to o to horšie, že postihnutí sú ľudia, ktorí si licencie ctia a pokúšajú sa neporušovať autorské právo, len majú tú smolu že sa pritom dopustia chyby.

Prečítajte si viac: https://doctorow.medium.com/a-bug-in-early-creative-commons-licenses-has-enabled-a-new-breed-of-superpredator-5f6360713299
Prečítajte si diskusiu: https://twitter.com/doctorow/status/1485771881156276229