Táto aplikácia pozostáva z trojrozmerného modelu budov na území Brna aktuálnom k roku 2017. Na ortofotografickom mapovom podklade (príp. na inom) sú zobrazené budovy ako trojrozmerné biele polygóny, ktoré sa dajú označiť a tým otvoriť okno s podrobnosťami. Medzi nimi sa nachádzajú informácie o spôsobe využitia budovy, počte vlastníkov, type vlastníctva, adrese, ako aj informácia, či je budova vo vlastníctve mesta. Mapa okrem modelov budov obsahuje aj zjednodušené modely mostov.

Ukážka zobrazenia budov (zdroj: Krabicový model budov města Brna 2017)

Veľmi zaujímavou funkciou mapy je nastavenie denného svetla podľa dňa v roku a času. Stačí zvoliť deň a tiahlom posúvať čas, pričom budovy sa zafarbia podľa toho, ako na ne dopadá slnečné svetlo. Túto funkciu určite ocenia ľudia, ktorí zvažujú bývanie v Brne a zaujíma ich, kedy budú mať v byte svetlo. Taktiež je to cenná informácia pre stavebníkov či napríklad pre fotografov, ktorí by radi odfotili nejaký objekt pod určitým uhlom svetla.

Ako sme spomínali vyššie, mapa obsahuje informácie o budovách ako spôsob využitia, počet vlastníkov a podobne. Tieto parametre sa taktiež dajú premietnuť do mapy a je možné podľa nich mapu zafarbiť. Takto je na prvý pohľad jasné, napríklad, ktoré budovy sú vo vlastníctve mesta alebo ktoré budovy slúžia na bývanie a v ktorých je občianska vybavenosť.

Podkladové dáta k aplikácii sú k dispozícii v otvorenej forme v katalógu otvorených dát mesta Brna.
Podkladové dáta