V roku 2017 bol uskutočnený prieskum maloobchodu v Brne ako siedme celoplošné sčítanie maloobchodných jednotiek na území Brna po roku 1990. Prieskum organizovala Kancelária architekta mesta Brna a mapuje umiestnenie prevádzok, rôznorodosť sortimentu, prevádzkovú dobu a veľkosť predajnej plochy. Ako sa uvádza v informácii k aplikácii, sčítaných bolo 7 628 zariadení, z čoho bolo 3 948 predajní tovaru a 3 208 prevádzok so službami.

Na úvodnom zobrazení tejto mapovej aplikácie je iba jednoduché znázornenie prevádzok ako žltých bodov na mape Brna. Už na prvý pohľad je viditeľné, že ich najvyššia koncentrácia je v historickom centre, ako aj pozdĺž niektorých radiál smerujúcich od centra k okrajom mesta.

Zobrazenie podľa typu objektu (zdroj: Maloobchodní síť města Brna)

Asi najzaujímavejšou funkciou je zobrazenie podľa sortimentu. Aplikácia umožňuje buď zobraziť prevádzky zafarbené podľa toho, či ide o maloobchody alebo služby (prípadne nevyužívané prevádzky), ale hlavne podľa tzv. sortimentných skupín, čiže podľa toho, aký tovar sa v maloobchode predáva, resp. aké služby prevádzka poskytuje. Mapa sa v tomto prípade zafarbí do množstva farieb, čo je však trochu aj nevýhodou. Maličké ikonky farebných krúžkov (maloobchody) a štvorcov (služby) sú neprehľadné a je ťažké rozlíšiť, čo ktorá prevádzka vlastne ponúka. Taktiež v legende sú drobné nezrovnalosti, napríklad pohostinstvá (asi najčastejší druh prevádzky) sú v mape zobrazené ako fialový štvorček, no v legende sú sivou farbou.

Odhliadnuc od týchto drobností je zobrazenie podľa sortimentu úžasnou vizualizáciou rôznorodosti prevádzok v Brne ako aj ich koncentrácie podľa typu a územia. Napríklad neprekvapí, že prevádzky s turistickými službami sú orientované hlavne v historickom jadre mesta.

Medzi ďalšie zobrazenia patrí typ objektu, územná koncentrácia, dostupnosť a otváracia doba. V zobrazení podľa typu objektu môžeme vidieť, či sa prevádzky nachádzajú v parteri budov, prípade v podchode, tržnici či obchodnom dome, alebo ide napríklad o stánok. Zobrazenie podľa územnej koncentrácie je v podobe heatmapy, ktorá umožňuje zvoliť zo šiestich druhov prevádzok podľa sortimentu. Ďalej, zobrazenie dostupnosti je v podobe izochrón s údajmi o počte minút potrebných na dosiahnutie cieľa, teda určitého druhu prevádzky. Aplikácia umožňuje zvoliť spôsob dopravy, keďže pri ceste autom alebo hromadnej dopravy sú časy dostupnosti iné ako pri chôdzi, ako aj druh prevádzky – o. i. potraviny, drogérie, lekárne či bankomaty. Napokon zobrazenie otváracej doby umožňuje nastaviť deň v týždni a čas a tak zobraziť prevádzky, ktoré sú v danom čase otvorené.

Zobrazenie dostupnosti (zdroj: Maloobchodní síť města Brna)

Čo treba na tejto aplikácii oceniť, je predovšetkým terénna a zaiste mravčia práca, vďaka ktorej sa nazbierali údaje o maloobchodných prevádzkach v Brne. Tieto údaje následne mesto sprístupnilo v podobe otvorených údajov a vytvorilo aj túto aplikáciu (k dispozícii je CSV, TXT aj SHP formát). K dispozícii je aj nový prieskum z roku 2021, ktorý bohužiaľ ešte nie je zahrnutý do aplikácie.