Mesto Prešov je medzi slovenskými samosprávami open data pionierom  – zverejňuje otvorené dáta už niekoľko rokov, zapája komunitu do využívania údajov ( 1. a 2.  Šarišský hackathon), aktívne sa zúčastňuje open data konferencií a je inšpiráciou pre domáce, ale aj zahraničné samosprávy.

Aj z tohto dôvodu, väčšina vzniknutých slovenských aplikácií využívajúce samosprávne dáta, vznikli práve v Prešove.  Jednou z nich je aplikácia MHD Prešov, ktorej autorom je Matej Lukáč a Michal Poremba.  

Aplikácia MHD Prešov vizualizuje cestovné poriadky prešovskej mestskej hromadnej dopravy, ako aj polohy vozidiel v reálnom čase (real-time data). Obsahuje všetky linky i zastávky v Prešove a v niekoľkých okolitých obciach.. Ak sa v minulosti Prešovčania spoliehali na grafikovy vylepené na MHD  zastávkach, dnes sú už dostupné v šikovnej aplikácii na jednom mieste.  

Zdroj: Náhľad zo stránky www.imhdpresov.sk

Aplikácia svojim používateľom ponúka tri spôsoby vyhľadávania si informácií o MHD, a to podľa obľúbených liniek, z výberu všetkých liniek a podľa zastávok. Do obľúbených si môžem uložiť trasy, ktorými používateľ cestuje často a chce ich mať rýchlo dostupné. Ak chce ísť napríklad linkou č. 1 zo zastávky Na Hlavnej na zastávku Solivar, zvolí si v zozname liniek linku č. 1, následne zvolí smer jazdy, v tomto prípade Solivar. Zobrazí sa zoznam zastávok a na časovej osi aktuálna poloha vozidiel linky. Pokiaľ spoj mešká, táto informácia sa zobrazuje červenou farbou aj s časovým údajom o meškaní.  Ak kliknem na zastávku, na ktorej bude používateľ nastupovať, teda Na Hlavnej, aplikácia zobrazí najbližší odchod, ako aj čas do príchodu najbližšieho spoja. 

zdroj: Náhľad zo stránky www.mhdpresov.sk

Rozšírenie základnej funkcionality a dizajnu aplikácie sa autorom podarilo na 1. Šarišskom hackathone. K príležitosti hackathonu “otvoril” dopravný podnik Prešova dáta o polohe vozidiel. Dopravný podnik zverejňuje dáta z GPS zariadení MHD vozidiel – sú (1) pravidelne aktualizované každých 15 sekúnd, (2) zverejnené pod otvorenými licenciami a (3) v strojovo spracovateľnom formáte. Všetky tieto atribúty umožnili autorom spracovávať tieto dáta efektívne (strojovo spracovateľné dáta) a v súlade s autorským zákonom (otvorené licencie).   

Využitie real-time údajov umožnilo autorom aplikácie zobrazovať informácie o aktuálnej polohe vozidiel a následného príchodu/odchodu MHD spoju. Táto informácia je pre používateľa veľmi cenná, a to z dôvodu, že plánovaný príchod a odchod MHD spoju môže kolidovať s tým reálnym.  

Ďalšími výhodami aplikácie sú napríklad:  

  • automatické prepočítavanie času do odchodu najbližšieho spoja,  
  • zobrazovanie aktuálnej polohy vozidiel v mape a v reálnom čase,  
  • pravidelné aktualizácie grafikonu pri zmene cestovných poriadkov,  
  • používateľsky príjemné prevedenie,  
  • všetky grafikony na jednom mieste,  
  • možnosť kúpy MHD lístka,  
  • aplikácia je pravidelne aktualizovaná a autori riešia aj technické chyby, 
  • a i.  

Aplikácia MHD Prešov je zdarma dostupná v Google Play. Do dnešného dňa bola inštalovaná viac ako 10.000 krát a spomedzi 283 recenzentov si vyslúžila pozitívne hodnotenie na úrovni 4.7 bodov z 5. Podľa informácií z Google Play je aj pravidelne aktualizovaná, ale žiaľ, zatiaľ vyžaduje len Android mobilný operačný systém.  

Zverejňovanie dopravných dát ma vysoký potenciál na opakované použitie. Podobné aplikácie môžu vznikať aj v ďalších slovenských mestách, pokiaľ by mestské dopravné podniky sprístupnili real-time dopravné data širokej verejnosti v strojovo spracovateľnej forme. Takýto prístup však medzi slovenskými samosprávami stále nie je bežným.   Podobné aplikácie  môžeme nájsť v takmer každom väčšom meste v západnej a strednej Európy.