Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

Čo sa udialo v predchádzajúcom týždni?

1. Už dnes: Stretnutie členov Open data siete – 25.6. 13:00 – 15:30 

Cieľom stretnutia je vzájomne sa informovať o open data aktivitách v organizáciách, diskutovať o aktuálnom stave zverejňovania dát, o existujúcich bariérach a spoločne navrhnúť odporúčania na zlepšenie status quo. 

  • Kedy: 25.6.2021 od 13:00 – 15:30
  • Kde: online

Program:

  • Aktuálny stav zverejňovania otvorených dát na data.gov.sk Martin Šechný, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
  • Zdieľanie noviniek a skúseností – Kto má čo nové? Noví členovia, Vaše aktuálne míľniky, projekty, skúsenosti, inšpirácie avýzvy.  
  • Bariéry limitujúce zverejňovanie a využívanie dát na samosprávnej úrovni – Diskusia o problémoch a riešeniachErika Kusyová, Alvaria
  • Príklad využitia otvorených mestských dát – Vizualizácia nad programovým rozpočtom miest Lukáš Jankovič, Alvaria
  • Predstavenie nápadov na spoluprácu medzi členmi: Aplikácia Dotácie, Cestovný ruch alebo Covid – 19 dashboard – Tomáš Grosshappel, Banskobystrický samosprávny kraj

2. Prihláste sa na video školenie: Praktické návody k meraniu dátovej

Dátová kancelária MIRRI pripravuje online školenie na tému dátovej kvality, ktoré je určené pre tých z Vás, ktorí sa venujú riadeniu dátovej kvality. Školenie je zdarma a s certifikátom. 

Účasť viete potvrdiť do 15.6.2021 emailom na rene.valent@mirri.gov.sk

3. Európska verejná konzultácia: Data Act

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k Zákonu o dátach (Data Act), ktorý je súčasťou Európskej dátovej politiky. Cieľom Zákonu o dátach je “umožniť zdieľanie údajov v celej EÚ a medzi sektormi prostredníctvom zvýšenia dôvery v sprostredkovateľov údajov a posilnením mechanizmov zdieľania údajov.” Európska komisia teraz otvára priestor pre občanov, firmy, akadémiu, expertov, platformy a i. vyjadriť sa k téme. 

4. Ako využiť open data pri tvorbe letákov pre turistov – skvelá inšpirácia z ČR

Ministerstvo vnútra ČR pripravilo ukážkovú aplikáciu, ktorá pomáha mestám, obciam a krajom, či iným organizáciam využívať svoje otvorené dáta v oblasti turizmu, či cestovného ruchu. Stačí, ak samosprávy dodajú štandardizované dáta, zaregistrujú ich na data.gov.cz a využijú aplikáciu. Tá umožňuje vygenerovať a vytlačiť vlastné pdf letáky o turistických miestach, športoviskách v obci, ktoré môžu organizácie využívať pri komunikácii a propagácii. 

Aplikácia vznikla využitím open source softvérov a jej zdrojový kód je dostupný v GitHube MV ČR.  Aplikácia je zatiaľ v testovacom prostredí. 

Prečítajte si viac v článku MV ČR.