Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

Čo sa udialo v predchádzajúcom týždni?

1. Pozrite si príspevky zo stretnutia členov Open data siete 

Ak ste zmeškali stretnutie členov Open data siete (25.6.), nevadí. Pozrite si záznamy z jednotlivých príspevkov na našom YouTube:

2. Zahlasujte za spoločný open data projekt. Pridajte sa k realizácii.

Jedným z cieľov Open data siete je podporovať príklady využitia otvorených dát a synergickú spoluprácu medzi členmi. Sme preto veľmi radi, že Banskobystrický samosprávny kraj navrhol niekoľko výborných nápadov na aplikácie/vizualizácie, ktoré by sme mohli zrealizovať spoločne v nasledujúcich mesiacoch. Ide o Aplikáciu k Dotáciám, Cestovnému ruchu, či Covid – 19 dashboard

Dajte nám vedieť, ak sa chcete podieľať na realizácii nápadu. Tešíme sa na spoluprácu. 

3. Stretnutie MIRRI k problematike osobných údajov a otvorených dát

Dňa 22.6. sa konalo online stretnutie iniciované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k problematike ochrany osobných údajov a zverejňovania otvorených dát. Stretnutia sa zúčastnil aj JUDr. Pavel Nechala, PhD., ktorý na stretnutí prezentoval svoj právny názor na danú problematiku a poznatky z jeho/našej Analýzy.

Ak Vás problematika GDPR vs. open data zaujíma, vypočujte si záznam zo stretnutia na YouTube. 

4. Košice IT Valley sa pridávajú k Open data sieti! 

V našej open data komunite vítame aj organizáciu Košice IT Valley, ktorá je poprednou organizáciou pôsobiacou v IT segmente na východnom Slovensku.


“Víziou klastra Košice IT Valley je vytvárať regionálne partnerstvá IT spoločností, vzdelávacích inštitúcií a regionálnych samospráv. Veríme, že práve vďaka spolupráci dôjde k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávacích programov a následnému vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu. Naším poslaním je vytváranie podnikateľsky priaznivého prostredia podporujúceho všetky formy spolupráce a inovácií v rámci regiónu východného Slovenska, podporujúc udržateľnosť a konkurencieschopnosť IT spoločnosti.”  Prečítajte si viac o Košice IT Valley a jej aktivitách v oblasti na našom webe.  

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.