Tvrdenie, že zverejňovanie otvorených dát je primárne záležitosťou veľkých miest, vyvracia obec Jaslovské Bohunice, ktorá má približne 2 000 obyvateľov. Jaslovské Bohunice poskytujú okrem Smart city služieb, aj datasety otvorených dát. Nad údajmi o stromoch vznikla aj užitočná aplikácia.  

Jaslovské Bohunice sú verejnosti dobre známe predovšetkým  jadrovou elektrárňou – radia sa však medzi tie slovenské obce, ktoré využívajú pri svojom fungovaní moderné technológie konceptu Smart city.  Okrem služieb ako “pay by square” pri výrube daneposkytovanie štatistík o obci, zasielanie obecných oznamov občanov do sms (SMS Hlásnik), mestskej obecnej mobilnej aplikácieInfoservis, sú na Smart city portálu Jaslovských Bohuníc dostupné aj otvorené dáta obce. Je to jediná obec – dedina, na Slovensku, ktorá zverejňuje otvorené dáta.  

K dispozícii sú rôzne datasety ako napr. zmluvy, objednávky, faktúry, centrálnu elektronickú tabuľu, zoznam stromov v parku, a i. Práve nad dátami o stromoch vznikla aplikácia “Stromy v parku pri Kaštieli”.  

Aplikácia “Stromy v parku pri Kaštieli” poskytuje informácie o každom strome v parku pri kaštieli v obci. Niekoľkými klikmi vieme zistiť, že ich je tam 390 – každý strom má priradené číslo a na webstránke vyplnenú vizitku obsahujúcu informácie o druhu (nechýba slovenský aj latinský názov), obvode a výške kmeňa, priemere koruny a celkovej výške stromu. Čísla sa na stromoch v parku naozaj fyzicky nachádzajú a návštevník si môže v aplikácii na stránke obce podľa čísla za pár sekúnd zistiť o strome všetky tieto údaje. 

Napríklad ak nás zaujímajú údaje o strome, ktorý má tabuľku s číslom 20, stačí to zadať do aplikácie a tá nám povie, že ide o javor mliečny, po latinsky acer platanoides, je to listnatý strom s obvodom kmeňa 109 cm, priemerom koruny 7 m a je vysoký 12 m, z toho kmeň má výšku 3 m. Ak chceme vidieť obrázky tohto druhu stromu, stačí kliknúť na odkaz „obrázky daného druhu stromu“, ktorý nás presmeruje na Google stránku s obrázkami javora mliečneho. Dataset, z ktorého aplikácia čerpá údaje, sa nachádza na stránke Jaslovských Bohuníc. 

Zdroj: Náhľad zo stránky stromy.jaslovske-bohunice.sk

Nesporný prínos aplikácie pramení vo vzdelávaní ľudí v oblasti prírody a životného prostredia, a to modernou a hravou formou. Hlavne mladá generácia ocení takýto spôsob prehlbovanie si školských vedomostí v praxi. Učitelia a rodičia môžu túto aplikáciu využívať pri učení sa s deťmi.  

Je zaujímavé, že niektoré zo spomínaných služieb obce Jaslovské Bohunice ako  napr. Infoservis združujúci niekoľko informačných zdrojov obce na jednom mieste, neboli vytvorené komerčnými firmami, ale boli vyvíjané priamo v rámci “in house kapacít” obci.   

Interný vývoj obciam a mestám zaručuje, že know-how “zostáva” doma  a sprístupnenie zdrojových kódov verejnosti  dokonca umožňuje aby bolo ich riešenie využité a implementované aj v ďalších slovenských obciach.   

Zverejňovanie otvorených dát zase vytvára predpoklad na to, aby nad dátami obcí a miest vznikali podobne užitočné aplikácie ako “Stromy v parku pri Kaštieli” bez väčšej námahy obce.

Výhodou je, že tieto aplikácie sú väčšinou vyvíjané IT nadšencami a ich používanie je pre obyvateľov mesta a obce bezplatné. Zverejňovaním otvorených dát a ponechanie priestoru IT nadšencom na ich zmysluplné spracovávanie samospráva šetrí svoje interné finančné zdroje, keďže za vývoj nemusí platiť vysoké sumy.