Na hackathone Datacup, ktoý organizuje český Controller Institut, Vysoká škola ekonomická v Prahe a mesto Praha, vyhral v roku 2018 prvé miesto tím Data Gardeners s aplikáciou Home4U. Autori vytvorili nástroj na porovnávanie pražských adries na základe ich občianskej vybavenosti.  Aplikácia pomáha všetkým ľuďom v rozhodovaní v ktorej  pražskej lokalite si kúpia alebo prenajmú nehnuteľnosť.  

V rámci rozhodovania o kúpe nehnuteľnosti zvažujeme niekoľko faktorov – cena nehnuteľnosti, vzdialenosť do centra, práce, obchody, zeleň, bezpečnosť, stav a celkovú občiansku vybavenosť. Pokiaľ chceme dohľadať tieto informácie k viacerým lokalitám, ktoré zvažujeme, je to časovo náročný proces. Aplikácia Home4U reflektuje práve na tento problém a svojim užívateľom umožňuje dohľadať tieto informácie rýchlo a na jednom mieste.  

Aplikácia Home4U pomáha tým, čo chcú preskúmať Prahu, chcú dohľadať informácie ku konkrétnej lokalite, zistiť, ktoré lokality sú vzhľadom na občiansku vybavenosť tie najlepšie, porovnať si ich a pozrieť si aj odporúčané adresy priamo autormi.  

Aplikácia Home4U funguje nasledovne: Každá adresa v Prahe je obodovaná na základe dostupnosti občianskej vybavenosti v 13kategóriách: detské ihriská, lekárne, obchody, parky, policajné stanice, pošty, kontajnerové stojiská, včelíny, verejné parkoviská, základné školy, zastávky MHD a bioobchody.  

Podľa toho, v akej vzdialenosti sa nachádzajú tieto jednotlivé objekty občianskej vybavenosti, je vypočítaná hodnota určenej adresy v percentách. Aplikácia predvolene ponúka ako porovnané adresy Opletalovu 916 a Stropnickú 435. Kým v prípade prvej adresy sa nám na mapke zobrazia jednotlivé objekty občianskej vybavenosti prakticky na kope, v prípade druhej adresy sú veľmi ďaleko od seba. Porovnanie je vizualizované i na radarovom grafe. V percentuálnom vyjadrení je to 85,84 % pre Opletalovu 916 a 38,14 % pre Stropnickú 435.  

Zdroj: Náhľad z aplikácie Home4U.

Údaje o objektoch občianskeho vybavenia pochádzajú z datasetov, ktoré publikovala Praha a zverejňuje ich na svojom dátovom portáli. Aplikácia umožňuje zobrazenie týchto objektov na mape podľa zvolenej pražskej štvrte. Užívateľ si môže zvoliť, či chce vidieť povedzme iba bioobchody, alebo ho zaujímajú základné školy a detské ihriská. 

Na základe uvedenej metodológie autorov bolo možné zostaviť rebríček najlepších adries v Prahe, ako aj heatmapu podľa bodov pridelených adresám. Ako úplne najlepšia adresa (so 100 % hodnotením) vyšla Šumavská 984. V prvej desiatke sa nachádzajú ďalšie adresy na Šumavskej, ale aj adresy na Korunní ulici a na Náměstí míru.  

Pre záujemcov o kúpu či prenájom bytu bude najužitočnejšou funkcionalitou možnosť zadať konkrétnu adresu a vidieť jej analytické zhodnotenie. Aplikácia zobrazí vzdialenosť (v minútach pešej chôdze) k 10 najbližším miestam z 13 kategórií objektov občianskej vybavenosti. Ak zadáme napríklad adresu Hellichova 300 (na Malej strane), aplikácia nám ukáže, že za 1 minútu sme na detskom ihrisku, za 2 minúty na zastávke MHD, za 5 minút v parku a tak ďalej. Taktiež sa nám zobrazí hodnotenie adresy (v tomto prípade 70,95 %) a vyhodnotenia na radarovom grafe a na mape. 

Zdroj: Náhľad z aplikácie Home4U.

Poslednou funkcionalitou je sekcia „Doporučujeme“, ktorú možno brať ako filter pri hľadaní nehnuteľnosti. Užívateľ zadá svoj profil (či je študent, senior, rodina…), či hľadá dom alebo byt, či má záujem o kúpu alebo prenájom, požadovanú vzdialenosť od centra v kilometroch, počet izieb a napokon cenovú hladinu. Výsledkom sú odporúčané ulice podľa priemernej bodovej hodnoty v percentách podľa vzdialenosti objektov občianskej vybavenosti. 

Zaujímavosťou je, že táto aplikácia je dostupná v nástroji Microsoft Power BI. Tento nástroj umožňuje vizualizáciu dát bez nutnosti programovania, či hlbších databázových znalostí.  

Aplikáciu Home4U možno označiť za skvelého pomocníka pre ľudí hľadajúcich bývanie v Prahe, ale pre tých, ktorí napríklad chcú prenajímať svoju nehnuteľnosť a aplikácia im pomôže stanoviť výšku nájmu. Možno si tiež predstaviť, že aplikáciu využijú aj súkromné firmy či napríklad potenciálni prevádzkovatelia obchodov alebo podnikov, ktorí hľadajú miesto, kde po ich službách bude vysoký dopyt z dôvodu nízkej konkurencie. 

Podobné aplikácie môžu vzniknúť aj na Slovensku. Máme niekoľko miest a obcí, ktoré zverejňujú zoznam ulíc, adresných bodov, priestorové údaje ako aj dáta z gis-ových informačných systémov. V dnešných dňoch boomu kúpy nehnuteľností by si aplikácie ako Home4U nepochybne našli svojich používateľov.